SUŠAČKA REVIJA broj 107/108

 


brodovi

STRADANJE NAŠIH POMORACA NA MOTORNOM BRODU EGITTO

Danilo Prestint

Motorni brod Egitto izgrađen je u brodogradilištu Stabilimento Tecnico Triestino (STT) u Trstu 1928. godine, zajedno s brodovima-blizancima RodiEgeo i Citta di Bari. Riječ je o motornom putničkom brodu od 3.329 BRT (neki izvori: 3.220) i 1.882 NRT. Imao je pet skladišta od ukupno 4.153 prostorna metra koji su brodu dali nosivost od 2.450 tona, dok se u kabinama moglo smjestiti ukupno 83 putnika. Pogonio ga je B & W motor snage 1.950 KS.

Brod je bio upisan u upisnik luke Venezia (matična luka) pod brojem 307, a izgrađen je za brodara Puglia, Socièta Anonima di Navigazione a Vapore sa sjedištem u luci Bari. No, 4. travnja 1932. godine ta je kompanija, zajedno s još nekoliko jadranskih brodara, stvorila udrugu Compagnia Adriatica di Navigazione sa sjedištem u luci Venezia. Kompanija je konačno promijenila ime u Adriatica S.A. di Navigazione 1. siječnja 1937. godine.

Početkom tridesetih godina, zamišljen je projekt pretvaranja sva tri broda u slučaju rata, u eskortne nosače zrakoplova. Taj projekt nikada nije realiziran.

Kompanija je brod Egitto koristila u početku na linijama broj 56 i 57, od Jadrana do Egipta (preko Sira, današnji Syros u Grčkoj). Između drugog svibnja i petog srpnja 1939. godine brod je moderniziran u Trstu, a sedmog srpnja preuzeo je liniju br. 54 (Jadran-Grčka-Turska). Kasnije je plovio na liniji br.50 (Jadran-Egipat), pa 55 (Jadran-Cipar-Palestina) i na kraju na liniji broj 51 (Bari-Brindisi-luke Egejskog mora) do 21. lipnja 1940. godine.

Kao i mnogi drugi brodovi izgrađeni za državne brodare, brod je bio tako projektiran da se može pretvoriti, po potrebi, u pomoćnu krstaricu. Naime, brod je svojim osobinama zadovoljavao propise za takvu preinaku (tonaža, plovidba otvorenim morem, brzina oko 15 čvorova te mogućnost da se koristi u transportnim brzim misijama).

...

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana