SUŠAČKA REVIJA broj 115/116

 


klub sušačana

IZVJEŠĆE O RADU KLUBA

Tamara Morić

(U 2021. GODINI)

U prošlom broju 113/114 Sušačke revije po prvi put izostalo je izvješće o radu Kluba Sušačana. Okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa i nezaustavljivim širenjem bolesti COVID-19 promijenile su u nepovrat život na ovoj našoj lijepoj, plavoj planeti i nametnula mu brojna ograničenja. Mi, obični ljudi (što bi Ameri rekli „common people“), koji srećom činimo većinu čovječanstva, mislili smo, nadali se i, nadasve, željeli da će pandemija završiti što prije, onako kako je krajem 2019. g. i započela, nenajavljeno i neočekivano. Nažalost, umjesto da posustaje, ona se razmahala i pretvorila naše vrijeme u „život u doba korone“. Toliko je nepoznanica, znanstveno utemeljenih i neutemeljenih mišljenja i tumačenja, oprečnih informacija, teorija zavjere, nedoumica, nesnalaženja, nedosljednosti i nesposobnosti onih koji bi trebali upravljati pandemijom da ona, čemu svjedočimo u zadnje vrijeme, prerasta u svjetsku krizu s potpuno neizvjesnim ishodom. Nije ni čudo da smo mi, obični ljudi širom svijeta, s pravom zabrinuti i prestrašeni. Tim više ne mogu shvatiti one među nama (nadam se da su u manjini!) koji, pozivajući se na ograničavanje ljudskih sloboda, ne žele dati svoj mali doprinos da se pandemiji stane na kraj. Obrazovani među nama znaju da je čovječanstvo u svojoj povijesti prolazilo kroz nekoliko pandemija koje se, gotovo ciklički, ponavljaju otprilike svakih 100 godina. Očito se u tim periodima, nerazumnim djelovanjem ljudi, nakupi toliko negativnih faktora koji zaprijete opstanku života na zemlji da se priroda sama pobrine za katarzu, za pročišćenje kao jedini izlaz, jedini spas. I korona je, zasigurno, opomena prirode sadašnjim stanovnicima planete...

Nažalost, u ovoj katarzi kao i svima do sada, najviše stradavaju obični ljudi, oni koji su najmanje krivi ali ih najviše ima... Pomoć možemo potražiti jedino u medicini, ljudskoj djelatnosti koja kroz tisućljeća spašava živote ljudi... Cjepiva su, dokazano, doprinijela iskorjenjivanju mnogih do tada smrtnih bolesti, spasila nebrojene živote na svim meridijanima i paralelama zemaljske kugle... Dokazana prednost korisnosti cjepiva nemjerljiva je u usporedbi s njegovom eventualnom štetom po ljudsko zdravlje... Pametnom dosta! Zato, CIJEPITE SE!... Jer, što je s ljudskim slobodama onih od nas, običnih ljudi, koji ne želimo iskoristiti svoje „pravo na koronu“? Umjesto u prosvjede, nerede i nasilja zbog uvođenja covid potvrda, usmjerimo sve napore i energiju u borbu na pravednu raspodjelu cjepiva kako bi ono postalo dostupno svim ljudima, naročito onima u najsiromašnijim zemljama svijeta... Jer, jedino se tako možemo nadati postupnom zaustavljanju pandemije i povratku u život puno bolji, ljepši i sadržajniji od ovog „života u doba korone“ kojeg zadnjih godina živimo.

Početna rečenica ovog teksta ostala je usamljena i neobjašnjena jer sam, umjesto „in medias res“, nastavila s mojim razmišljanjima o sadašnjem trenutku našeg života koja, kad krenu, teško ih mogu zaustaviti... kod mene je uvijek tako, „što na umu, to na drumu“, moram izbaciti kamenčić iz cipele da me ne žulja! Ipak, postoji uzročno-posljedična veza između izostanka izvješća u prošlom broju revije i okolnosti u kojima živimo.

Naš Klub je već od ožujka 2020. postupno smanjivao svoje aktivnosti i prilagođavao ih trenutnom stanju u potpunosti se pridržavajući propisanih epidemioloških mjera i zadanih okvira. Zaključili smo da je najvažnije očuvanje zdravlja naših članova koji, prema starosnoj strukturi, pripadaju vrlo rizičnim skupinama za oboljenje od Covida-19. Aktivnosti su svedene na nužno potrebne i one jedino moguće, uglavnom na administrativne poslove i radnje na pripremi i izdavanju Sušačke revije. Djelovanje Kluba smanjeno je u tolikoj mjeri da je na Izvršnom odboru zaključeno kako je dovoljno izvijestiti članstvo o poduzetim aktivnostima u formi godišnjeg izvješća o radu. Zbog toga je izvješće u proljetnom broju revije izostalo i pišem ga tek sada.

Krajem 2020. godine, prema Statutu Kluba Sušačana, imali smo obvezu održavanja redovne izborne skupšine za predsjednika, izvršna i nadzorna tijela SUŠAČKA REVIJA 115/116 135 udruge. Međutim, iz prethodno navedenih razloga, zbog zaraze korona virusom koja je tada također bilježila visoke brojke, u želji da spriječimo svaku, pa i najmanju opasnost po zdravlje naših članova, odlučeno je da će se Izborna skupština održati kada se za to steknu sigurni zdravstveni uvjeti.

Termin održavanja 16. Izborne skupštine Kluba Sušačana, zbog višemjesečne iznimno loše epidemiološke situacije u zemlji i u našem gradu, pomaknut je iz prosinca 2020. na lipanj 2021. Izborna skupština urgentno je sazvana zbog isteka roka predstavničkim tijelima Kluba i gubitka ovlasti za zastupanje Kluba ovlaštenim osobama iz prethodnog mandata. Održana je u četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, s početkom u 19.00 sati, u prostorijama Kluba. Prije početka radnog dijela skupštine član Izvršnog odbora Jakov Karmelić, u odsutnosti glavnog i odgovornog urednika Alena Čemeljića, prezentirao je novi dvobroj 113/114 Sušačke revije koji je tih dana izašao iz tiska. Po završetku iscrpne prezentacije sadržaja revije, sukladno odredbama Statuta, provjerena je regularnost održavanja skupšine zbog prisutnosti relativno malog broja članova, znatno manjeg nego u prethodnim godinama. Zbog vjerodostojnog informiranja članstva o tijeku skupštine ovim putem, u daljnjem tekstu navode se sažeci zapisnika 16. Izborne skupštine i 1. Konstituirajuće sjednice novog saziva predstavničkih tijela u narednom dvogodišnjem razdoblju, kako slijedi:

Nakon izbora radnog predsjedništva, skupšina je započela s radom prema točkama prihvaćenog dnevnog reda. Izvješće o radu Izvršnog odbora u razdoblju od prošle Izborne skupštine do danas podnijela je Mirjana Marinić, financijsko izvješće obrazložio je Spomenko Tomac. Uslijedilo je i izvješće Nadzornog odborao o kojem je skup izvjestila Daina Glavočić. Po usvajanju izvješća i davanju razrješnica dosadašnjim predstavničkim tijelima Kluba, prišlo se izboru predsjednika. Ponovno je izabrana dosadašnja predsjednica Tamara Morić. Nakon zahvale na izboru i ukazanom povjerenju njezina je prva dužnost bila skupu predložiti nove članove Izvršnog i Nadzornog odbora za razdoblje od naredne dvije godine, što su prisutni jednoglasno i prihvatili. Tako su u 15. saziv predstavničkih tijela Kluba Sušačana za slijedeće dvogodišnje razdoblje izabrani većinom stari ali i neki novi članovi, kako slijedi:

Predsjednica Kluba Sušačana: Tamara Morić
IZVRŠNI ODBOR /15 članova - abecednim redom/:
Aristea Bradičić Skomeršić, Vlasta Ćulum, Maja Despot, Vazmoslava Dragojević, Nenad Gudac, Ines Ivašić, Jakov Karmelić, Sonja Kleščić, Sanja Lujić Pirc, Mirjana Marinić, Ljiljana Mihajlović, Vlasta Rainer, Irena Ribarić Francetić, Spomenko Tomac i Miljenko Smokvina

NADZORNI ODBOR /3 člana/: Daina Glavočić, Nada Komadina i Orhida Erny

Nenad Gudac, u funkciji predsjednika Radnog predsjedništva koje je vodilo proceduru 16. Izborne skupšine Kluba Sušačana, zaključio je njezin rad, zahvalio svim prisutnim članovima na sudjelovanju, zaželio im ugodno i lijepo ljeto te ih uputio da, ukoliko to već nisu učinili, uplate klubsku članarinu i nabave novi broj Sušačke revije.

Odmah po završetku skupštine održana je i prva konstituirajuća sjednica novoizabranih predstavničkih tijela u 15. sazivu, a nakon kraćeg dogovora prisutnih, zaključeno je da se dosadašnja zaduženja ovlaštenih osoba i članova Izvršnog odbora koji su ponovo izabrani neće mijenjati, kako slijedi:

Osobe ovlaštene za zastupanje Kluba Sušačana: Tamara Morić i Mirjana Marinić Predsjednica Izvršnog odbora: Aristea Bradičić Skomeršić Tajnica Izvršnog odbora: Mirjana Marinić Ostali članovi Izvršnog odbora dobivaju zaduženja prema potrebama izvršenja projekata, programa i zadataka iz djelokruga rada Kluba. Tajnica Kluba Sušačana je Zlata Vučetić koja nije članica Izvršnog odbora. Nadzorni odbor ima tri ravnopravna člana.

Tijekom srpnja i kolovoza uslijedila je ljetna stanka, u rujnu i listopadu se rad Kluba odvijao samo u „hladnom pogonu“, bez održavanja sjednica Izvršnog odbora i odrađivanjem samo nužnih administrativnih poslova. Tajništvo Kluba radilo je utorkom od 16-19 sati i četvrtkom od 9-13 sati. U listopadu su predsjednica i tajnica Kluba izvršile redovne prijave nakladničkog programa Sušačke revije na natječaje za javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture i medija RH i Grada Rijeke. Natječaj za javne potrebe u kulturi Primorsko-goranske županije se očekuje do kraja godine.

Već je rečeno da je prošli dvobroj 113/114 Sušačke revije izašao iz tiska i dostavljen u distribuciju sredinom lipnja ove godine. U tijeku su zadnje radnje na grafičkoj obradi i pripremi za tisak drugog ovogodišnjeg dvobroja 115/116 Sušačke revije koji će biti objavljen i dostupan početkom prosinca, oko praznika Svetog Nikole, kao najljepši predblagdanski poklon vjernim čitateljima našeg časopisa. Zbog nemogućnosti okupljanja većeg broja ljudi, prezentacija revije u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku neće se održati. Obavijest za javnost o izlasku iz tiska novog dvobroja, sa sažetkom sadržaja iz pera glavnog i odgovornog urednika Alena Čemeljića, bit će objavljena u gradskim medijima.

Prošle godine smo na javne natječaje za potrebe u kulturi prijavili projekt izrade i postavljanja spomen-ploče poznatom liburnijskom književniku, publicistu i društvenom djelatniku Viktoru Caru Eminu, na kući u kojoj je proveo dio svog života i stvorio brojna značajna književna djela. Za projekt su nam odobrena sredstva Grada Rijeke i Primorsko goranske županije i moramo ga realizirati do kraja godine. Spomen ploča je u završnoj fazi izrade a njeno postavljanje na zidu ispred kuće na Pećinama, u ulici Janka Polić Kamova, bit će popraćeno prigodnom svečanošću o čemu ćete biti izvješteni putem medija.

Na zadnjem sastanku Izvršnog odbora, održanom 16. studenoga, razmatrani su prijedlozi za postavljanje izložbe likovnih radova polaznika Kreativnog centra SKANI 50+, slikarice i dizajnerice Anie Škrobonja, organiziranje jednodnevnog izleta na „Advent u Varaždinu“ od strane Turističke agencije „Fiumetours“ i Ines Ivašić, nove članice Izvršnog odbora, zadužene za organizaciju izleta, kao i prisustvovanje Novogodišnjem koncertu orkestra Opere HNK Ivana pl. Zajca za koji nam je ponuđen termin 27. prosinca u 20 sati i povoljan popust na kupnju ulaznica.

Dogovoreno je da će se izložba likovnih radova pod nazivom „Primorske boje“ otvoriti u ponedjeljak, 6. prosinca u 19 sati, u prostorijama Kluba. Jednodnevni izlet u Varaždin još nije definiran jer ovisi o epidemiološkoj situaciji koja je, zasad, vrlo nepovoljna. Za Novogodišnji koncert rezervirano je oko 150 ulaznica koje će se moći nabaviti u Klubu, interes članstva zasigurno postoji jer je to dugogodišnja tradicija našeg Kluba, a odaziv će također ovisiti o osobnoj procjeni trenutne situaciji i epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi. Za sada se podrazumijeva ulaz uz covid potvrdu.

To bi uglavnom bilo sve o našim aktivnostima u 2021. godini. Kako neće biti prezentacije Sušačke revije i našeg uobičajenog predblagdanskog druženja, ovim putem pozdravljam sve članove i prijatelje Kluba Sušačana, ma gdje bili, želim svima dobro zdravlje i šaljem najbolje želje za zadovoljstvo, blagostanje i sreću njihovih obitelji u godini koja dolazi. Neka nam Božić i Nova godina donesu mir u duši i radost u srcu. Zdravi i veseli bili! A koroni želim by, by, pod hitno i u nepovrat!

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana