SUŠAČKA REVIJA broj 117/118

 


poezija

ŠTORIJA OD PJESMI BORDIŽAN

Rajka Jurdana-Šepić

Volin stihi čitat, govorit i znat kako su napisani. Vavek rado čitan i naslišan kad autor poveda ča su mu bile inspiracije, inačice... i kad još, stran samega umjetničkega djela ko je storil, objašnjava ča j mislel kad ga j delal, pisal al risal. Zato valda volin i sama povedat od svojeh stihi. Ale ne vole si judi to, na priliku moja draga prijatelica Paola Glavan me je vavek i fermavala kad san otela od pjesam povedat i jadila se na me „pusti me, pusti meee, ja moran sama pjesmu prijet i sama zamišljat ča mi stihi govore i sama ih tumačit kako ja ću. A ako ti tako jako oteješ još od nje povedat, zač onda ne pišeš prozu?“. I ima pravo Paola, a ki zna, morda je jušto ovo sada taj kušćić prozi. Od tega su govorili i književni velikani i teoretičari književnosti – da kad autor jedanputa objavi pjesmu, ona na neki način prestaje bit njegova, a postaje čitateljeva i saki čitatelj ju drugačeje vidi, drugačeje doživljava i drugačeje tumači. Lepota umjetnosti i je va ten, va komunikacije mej stvarateljen i primateljen i va celen svemire različiteh slik, asocijacij, spomeni, smisli keh isto umjetničko djelo more zbudit va judeh.

Pristoji se da štoriju kako je napisana Bordižan poveden po domaći, kad su stihi napisani po domaći. Najprej malo tehničkeh podaci – Bordižan je stara jušto 20 let, napisala san ju 2002. leta, kantal ju je Robert Justinić na festivale Melodije Kvarnera. Dobila je Nagradu stručnega suda za najboji tekst i potle leto dan 2003. g. Nagradu HR Radio Reki za najizvođeniju pjesmu festivala. Muziku je napisal dragi Bruno Krajcar, naš istarski Gershwin, z ken san se upoznala leto dan prej kad smo skupa storili Paučinu. Kad se tekst uglazbljuje, užaju kompozitor i tekstopisac ča malo va tekste promenit, prilagodit, ki put se i dopiše još ku kiticu. Za Bordižan ni bilo tako, pjesma je napisana odjedanputa, cela i ni bilo nikakovega prekrajanja ni dodavanja za uglazbljivanje.

Bordižan

Po prove mi vreme
uspomeni veže,
duboko va štive
broji stare mreže.
Škripje ovo drevo
i slani mi špagi,
kad laškan ih i partin
na puti mi dragi.
Bordižan...
Moji boki more gladi,
moja jedra vetar puni,
vanka z porta me peja,
vanka z porta - ja san ja.
Vedrina nad jedron
dubina pod telon,
vali me bušuju,
po zvezdah putuju.
Pred manun je modro,
a za krmun pena,
va maglice morskoj
ja san samo sena.

Saka pjesma ima svoju štoriju, neke veću, neke manju. Neke pjesmi imaju svoju muzu, a neke imaju samo inspiraciju – inspiracija je valda neživa muza! haha.. Inspiracija za Bordižan je bila jedna izreka zapisana na stranice od kolendara. Visel je na zide prostorije broj 312 praktikuma z fiziki, va staroj zgrade Filozofskega fakulteta va Omladinskoj 14. Praktikumske prostorije kade se delaju laboratorijske vježbe imaju vavek kolendari da budu na ruku za dogovori za predaju vježbi, nadoknadi, zadaće, zaostaci... Moja kolegica Branka Milotić je vadila studenti va ten praktikume, ja san ih užala prit nać, aš san i sama eksperimentalka (i va fizike i va živjenjen) i govori mi ona jedan dan: vidi kako imamo lijep kalendar. Na sakoj stranice mu je, stran fotografije, bila i neka lepa misal, izreka, aforizam. Na jenoj je bil brod, a kraj njega je pisalo Brodovi su u luci sigurni, ali za to se brodovi ne grade. To je bil okidač inspiracije za Bordižan, morda i zato ča mane malo fali koraja va živjenjen, ja san eksperimentalka, ali sejeno san ziherašica i štreberica haha... Ako rečen da nisan koražna, te se smet oni ki me poznaju, aš bit koražan va našen dijalekte ne znači samo hrabrost nego i srčanost, odvažnost, energičnost. Tako da koražna san, ali hrabra nisan, nisan sklona nikakoven rizikon. I tako se je od izreki na kolendare rodila ta poetska personifikacija, ideja da brod poveda svoju štoriju, z prvega lica, kako da brod govori i to neki stari iskusni brod: po prove mi vreme uspomeni veže, duboko va štive broji stare mreže…

Brodi moraju navigat, poć vanka z porta da bi bili to za ča su storeni, zato …vanka z porta me peja, vanka z porta ja san ja. Ta stih čuda judi voli i perfin se je jedanputa našal i na jenen rojendansken regale kad ga je zapisala al narisala na svojoj prelepoj slikarije naša rečka slikarica Mirna Sišul. I za početak refrena …moji boki more gladi, moja jedra vetar puni.. su mi ljubitelji komentirali da je stih erotičan i da bi se pristalo i da ga kanta ženska. A otkantal ga je maestralno Robert Justinić. Znala san da će mu bit čuda teksta za zajik zlomit, pogotovo aš je ritam pjesmi dosta brz, veselo to gre, kako već i mora bit kad je vetra, pa se dobro bordiža. Ajoj, rekal je i Justa zajeno, pogotovo prva kitica… prova, štive, škripje, veže, mreže, slani špagi, laškan ... čuda posla i škripanja z temi našemi palatali, ali izboril se je odlično, odbordižal z svojen moćnen rokersken vokalon.

...

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana