SUŠAČKA REVIJA broj 123/124

 


priče iz davnine

KVARNERSKE PAĆUHARIJE IZ 1902. GODINE

Igor Žic

Tragom članaka iz vološćanskog Narodnog lista

Narodni list bio je tjedno glasilo hrvatskog preporodnoga pokreta. Izlazio je u Voloskom-Opatiji 1900.-1904., u doba žestokih sukoba hrvatskih narodnjaka i istarskih talijanaša. Uredništvo i uprava nalazili su se u Voloskom, a tiskao se u tiskari V. Tomičić i dr. u Opatiji. Prvi mu je vlasnik, nakladnik i odgovorni urednik bio odvjetnik Ivan Pošćić.

Odvjetnik Dinko Trinajstić predlagao je Pošćiću da dođe u Buzet voditi njegovu pisarnu dok ne postane samostalan. Pošćić nije prihvatio Trinajstićev prijedlog, ne samo zbog sudske prakse koju je obavljao u Janežićevoj pisarni, nego i zbog angažiranosti oko vođenja Narodnoga lista koji bi prestao izlaziti ako bi on otišao iz Voloskoga.

Kako bi svoje ideje što više približio puku, list je tiskan isključivo na čakavskom kakav se govori u istočnoj Istri. Za današnjeg čitatelja to zvuči prilično neobično. Tekstovi su bili izrazito domoljubni, suprotstavljajući se oštro ideji o istrijanstvu kao posebnom nacionalnom identitetu.

Od broja 13. u 1901. do posljednjeg (broj 42. od 20. listopada 1904.), kao odgovorni urednik potpisan je Petar Rubinić, a cijelu 1903. god. list nije izlazio.

Stvarni urednik Narodnog lista bio je Viktor Car-Emin, književnik i publicist (Kraj kod Lovrana, 1. studeni 1870. - Opatija, 17. travnja 1963.). Talijansku osnovnu školu polazio je u Lovranu, jedan razred mađarske gimnazije u Rijeci (1880.-1881.), a tu je radio i kao dućanski šegrt 1883. godine.

Svršio je učiteljsku školu u Kopru (1885.-1889.) i potom službovao kao učitelj u Istri. Zbog sukoba s vlastima bio je otpušten iz službe.

Aktivno je sudjelovao u narodnom pokretu u Istri i stekao velikih zasluga kao dugogodišnji tajnik Družbe Sv. Ćirila i Metoda za narodno prosvjećivanje.

...

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana