SUŠAČKA REVIJA broj 36

 


izložba

ARHITEKTURA HISTORICIZMA U RIJECI  

Daina Glavočić  

Treća u nizu izložbi Moderne galerije Rijeka o urbanizmu i arhitekturi Rijeke u rasponu od polovice 19. do polovice 20. st.)

Nakon Austro-ugarske nagodbe 1868. i Hrvatsko-ugarske nagodbe 1869. godinegrad Rijeka potpao je pod upravu središnje mađarske vlade kao posebno političko tijelo- Corpus Separatum. To se razdoblje u povijesti grada naziva »Riječki provizorij« ili»Drugi gubernij« jer Rijekom upravlja mađarski guverner, iako je u gradu postojao ilokalni podestat te gradsko zastupstvo. Mađari su nastojali privremeno političko stanjepretvoriti u stalno, te ostvariti svoj cilj: stvoriti Mađarsko primorje (Magyar tenger) sRijekom kao glavnim središtem. Zbog takve povijesno-političke situacije, kraj je 19. st.za naš grad predstavljao veliku prekretnicu, kako u gospodarskom napretku, tako i urbanomrazvoju, a izgradnjom se željeznice, uz obilno mađarsko ulaganje u industriju i luku, izRijeke izvlačio velik profit. Mađari su željeli svoju jedinu morsku luku izgraditipoput ostalih važnih gradova u Austro-Ugarskoj Monarhiji, a naročito konkurentskeaustrijske luke Trsta. Sretna okolnost bila je i imenovanje gradonačelnika, vojnoginženjera Giovannija (de) Ciotte 1872. (koji je tu dužnost obnašao do 1893.), čovjekasklonog Mađarima i njihovoj politici, ali istovremeno i vizionara urbanog razvoja Rijeke,dovoljno dalekovidnog da svoj mandat podredi tim vizijama. Ciotta već 1873. raspisujejavni natječaj za urbanističko širenje grada i otada mu je za čitavog mandata glavnabriga bila "abbelimento" (uljepšavanje) i pretvaranje Rijeke u europskumetropolu. Možemo slobodno reći da je Rijeka, u kratkom razdoblju koje se preklapa srazdobljem zrelog historicizma, u tome čak i uspjela.

038.jpg (19246 bytes)
Kupola Vile Ružić autora J.Stanisavljevića iz 1890. u Strossmayerovoj 24na Sušaku
Danas su u vili smješteni dječiji vrtić i zdrastvena ustanova. (Foto M.Dabić)

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana