SUŠAČKA REVIJA broj 37

 


opatija

MAŠKARANE NEMOTARIJE  

Aleksandra Kućel – Ilić  

Kad antonjski rog zatuli, na liburnijsken terene počnu maškare. Sako leto, pust počne 17. jenara, na Antonju, kada pusni judi po užance gredu na Zvoneću, vesele se i obese Pusta. Tako je odvavek, povedaju stareji, ma va nekeh krajeh, va Žejanah i Munah štimaju i jenu drugu užancu. Tamo se pusni judi stanu i sledić raneje, već na blagdan Sveteh tri kraji, 6. jenara obese Pusta. Čuju se i prva zvončarska zvona, gornji se matujski kraj zbudi... Kot pravi početak maškaraneh nemotarij, za čuda njih je ipak Antonja. To je dan kada sako mesto ko drži do pusne tradicije na pal zdigne Pusta ki će na kraje šušura, kad pasaju pusni tanci, na Pepelnicu glavun platit za se ono grdo ča nas je tokalo i ča nan se j’ grdo videlo va pasanen lete. Najprvo će viset, a onputa će mu sudit, sentencu pročitat i pokle ga važgat. Z Pepelnicun finjuje Pust i počinje vreme Korizme ko dura se do Vazma, do blagdana Uskrsa.

s071.jpg (38981 bytes)

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana