SUŠAČKA REVIJA broj 38/39

 


vijesti iz prošlosti 

VIJESTI IZ PROŠLOSTI 

Saša Dmitrović  

1915

Junačko djelo naše podmornice »U V«

   Francuska ratna ladja »Leon Gambetta«, koju je naša podmornica torpedirala, tone, a talijanske ladje spašavaju joj dio posade, ostalo se potopilo. U dnu lik zapovjednika podmornice pomorskog poručnika Trappa.


Junačtvo hrvatskih vojnika

    U službenom izvještaju od 24. veljače podmaršala Hofera, pohvalno je iztaknut uspjeh hrvatskih četa na galičkom ratištu. Ovaj izvještaj primljen je sa velikim veseljem u Hrvatskoj. Uspješnom navalom na bojištu uspjelo je prokušanim hrvatskim četama baciti Ruse iz više mjesta. Ponosne su to rieči, što ih izriče vojskovodja, koje uzdižu i potiču na nova djela. I na jugu su se iztakli Hrvati svojom hrabrošću i stekli su priznanje.
Splitsko »Naše Jedinstvo« donosi od svoga bečkoga dopisnika ove redke: »Izmedju tolikih priznanja Hrvatima najljepše je od Njegova Veličanstva cara i kralja, o čemu se znade u višim bečkim krugovima, da se u nekoliko prigoda izrazio: moji najvjerniji Hrvati izvršili su u ovom ratu djela velika i slavna«.
A kada je ovih dana govorio sa ministrom Burianom odlični prvak slovenski, ministar mu se laskavo izrazio, o držanju vojske sviju naroda monarkije u ovom ratu, ali je doslovno započeo: »Velike i teške zadatke su najslavnije izvršivale i izvršuju hrvatske pukovnije. – Jedan visoki vojnički dostojanstvenik, kazao je dopisniku da se razgovarao s doglavarom ugar. ministra a latere, da će s Hrvatima, koji su zadivili Njegovo Veličanstvo i čitavu monarkiju, postupati, kako su dužni prema »narodu vitezova junaka«.

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana