SUŠAČKA REVIJA broj 45

 


sjećanja

MUŽIKA NAŠEGA ČA

Maja Dubrović

   »Po bure, ka hita grmi dole, 28.jenara 1919. Ljubo se j’ rodil va Škrljeven, selu va okolice Rike. Nekuliko dan kasneje majka Kata ga pofašanega - kot da nosi fagot - ponesla krstit. Povedaju, da se malčić plakal više na vodu leh na sol. Pučku školu j´ finil na Kukuljanoven, gimnaziju na Sušaku. I šal je va život…«
    Del je to Ljubovoga životopisa z njegove »Mamine starine«- knjige pjesam od 1975. leta.
Napisal je Ljubo fanj toga i to j’ već put i povidano pa sada ja ne bin otela ovdi navrezat kadi je se delal, ča je se storil i napisal. Ja bin otela povidat kakovoga se ja domislin.
    Bila san maletina, mićešna (nisan ni sad puno veća), a ON je znal doć, onako depasajo mojemu ocu Tonu va Dragu.
    Veli, debel, brkat, črn…gora od čovika, čovičina. Ajme, mislela san da je najveći čovik na svitu. Moj otac ni bil čakavac, al oni bi skupa ćakulali, ćakulali o simi i sačemu. Tu je nastala i Ljubova pjesma«Draški noćarići«, va koj Ljubo spominje »tri kućice na Kostice«, a zapravo misli na tri draška ognjišća - školu, Hrvacku čitaonicu i Draški dom.
    Va Dragi, va Domu i danas stoji na zidu va kvadru z Ljubovun rukun napisana baš ta pjesma.
    Već san rekla, a sad spominjen opet, da se Ljuba spametin kod veloga čovika. Onput nisan ni sanjala da će mi danas, kad san narasla i iman ko leto, bit još veći…Danas, i sama pjesnik, namurana va naš kraj i naše ČA, vidin i ćutin kuliko je ljubavi i nježnosti, tepline i lipote, bure i bonace, smiha i suz va njegoven versu. Vidin su lipotu našega kraja, su Ljubovu ljubav za primorskoga čovika. Čujen najlipju mužiku, ku je Ljubo čul, mužiku našega ČA. A tu je lipotu Ljubo prije nas, ki ju sada provivamo spravit, pospravil va vers, kod žena ka štika ( a Vesna Parun je pomislela da je Ljubovi stihi napisala žena) naštikal dotu od besed, po pikabitimi i va boro ju poštival, nami pušćal. A mi ju prehićivamo, pa slažemo, dragamo…Skrijemo obraz va nju, a ona po buri i friškeci zadiši kod da je čera pospravna. Ki put nan suza kapne, ki put oko zasvitli pa nas od pete do glave preplavi teplina, srhi nas pasaju…

           »Sako malo tud pasivan
            srce šćiplje mića radost
            još mi živa je starina
            jako stara, nova mladost.«

    I baš ta mladost vavik, sponova, kod vrutak se javi, pa zvira, zvira i teče, nosi snagu, volju za življenjun i silnu želju da se ne pozabi… da se očuva ono naše, drago, domaće…Pa ni važno da l´kroz smih il suze, se je to del nas, se smo to mi, Ljubo i mi.. I tako, da je Ljubo živ, danas bi opuhnul fanj svićic. Ma ni ga, ni, ozgora svitli. Ako pogledate va nebo i zvezdano je, abadajte, jedna je zvezda veća od drugih, svitlo hita na čakavski put. Abadajte, ki put se smije, namigne, ki put zaplače. Ki zna čigova je?
    Srićan 85. rođendan, Ljubo! Ma kadi god da si.
    Va ime Katedre Čakavskog sabora Škrljevo
 

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana