SUŠAČKA REVIJA broj 48

 


razmišljanja

GALBE I KONTEJNER

Kim Cuculić

     Saki put kad na televizije prikažu kakov dokumentarni film o Rike ali objave kakovu novu fotomonografiju o našen gradu, se zgljeda tako lipo, čisto i umiveno da bi čovik mogal pomislet da živejemo va savršenon svitu. Po ten, baš, nismo izuzetak, aš i si drugi vole prikazat svoj grad lipjin leh ča je. Zato ovo ni štorija o galebu, leh o kontejneru, onemu za smeti. A galeb je ovde više kot nekakova vinjeta ali simbol, ma epizodist. Aš, ni galebi već nisu ono ča su bili. Ki jin je kriv. Odrekli su se mora i pučine, pozabili letet za brodimi keh je ionako se manje, i da se tu i tamo ne snimi kakov filmić, štampa kakova monografija ali turistički prospekt, na njih bi se pozabilo, ali držalo tuliko kuliko se drži do orepca, goluba ali grlice.

    A kontejnera, kad su va pitanju Rika i Sušak i one divne snimki ćeš ozdola, ćeš z zraka, ćeš po danu, ćeš po noće, ke znatiželjnika bombardiraju z mićega ekrana, ali stranic kakovoga divot-izdanja monografije ali prospekta, nigdere ni. Njega ni va stvaralačken duhu autora! Leh morda, kuliko se spamećujen, dečki z "Belfast Fooda" kantaju "Šporki Stari grad", a va njihoven se spotu moru videt i kontejneri zad oštarije "Dva lava". Ma zato j' va životu kontejner stvaran da stvarneji ne more bit i zato oni ki ne prošeću ulicami našega grada neće nikad saznat istinu o njemu.

            KONTEJNER NAŠ SAKIDAŠNJI

    Danaska j' kontejner za smeti suputnik ki j' postal neodvojiv del našega života. Rinul se med kući, med parkirani auti, va drvoredi, na trotuari, pred igrališta i portuni, va parki i vrti. A počel je skromno. Bile su to na početku leh malo veće lati. Začas bi se napunile, pa jih je pred saken portunon bilo tri ali već. Mularije su dobro došle aš su od njih delali goli za nogomet. Ne pozabimo, va ta vrimena još se pikalo po ceste, aš si auto mogal videt dva ali tri puti na dan, a i taj je vozil kot da mu j' 0,0 promila benzina va motoru. Potle oveh kontejnerići na red su prišli ovi keh i danas imamo, a keh pomalo tiraju plastični.


Najde se tu i porculana i tekstila, i padel i alata, štramci, a i libri

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana