SUŠAČKA REVIJA broj 50/51

 


REQUIESCAT IN PACE

    Bolno nas je zatekla i dirnula tužna vijest koja je te nedjelje ujutro prostrujila Sušakom. Preminuo je tako iznenada i prerano naš poštovani i časni član, prof. dr. Duje Vukas. Napustio nas je naš sugrađanin - Sušačanin, prijatelj, kolega, cijenjeni liječnik, humanist, koga smo mnogi vidjeli još jučer, prije tri dana, na ulici, kafiću, radnome mjestu. Umro je liječnik koji je iza sebe ostavio ogroman stručni, znanstveni i nastavnički opus. Čovjek koji je bio obdaren divnim osjećajima radosti što ispunjavaju onoga koji voli davati, darivati i pomagati bližnjemu. U tom je plemenitom i nesebičnom poslanju dr. Duje Vukas predano i samozatajno davao cijeloga sebe, izgarao zaboravljajući na umor i na svoje zdravlje.

    Rođen na Sušaku 1941. godine, maturirao je na Sušačkoj gimnaziji, studirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci, na kome i doktorira. Specijalizirao je kirurgiju, a kasnije stječe status specijalista vaskularne kirurgije. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci promoviran je u zvanje docenta, a zatim u zvanje sveučilišnog profesora.

    Iznimno je bogata njegova radna i ljudska biografija. Dr. Duje Vukas bio je članom transplantacijskog tima profesora Vinka Frančiškovića, koji je prvi u nas započeo eru transplantacije bubrega. Dobitnik je nagrade Grada Rijeke za medicinu, nosilac Spomenice Domovinskog rata i Spomenice Domovinske zahvalnosti za rad i organizaciju medicinskih timova na ličkom ratištu. Član je mnogih međunarodnih i domaćih, strukovnih i znanstvenih asocijacija, a jedan je od osnivača medicinskih časopisa u Rijeci.

    Nerijetko se oglašavao u dnevnim listovima ustajući u obranu digniteta struke, ali i kao glas savjesti ukazujući na neke društvene ili strukovne nepravilnosti. Oglašavao se u Sušačkoj reviji koju je neobično rado primao i s veseljem isčitavao. Radovao se svakom novom broju Revije, ali i rastućoj aktivnosti Kluba Sušačana u kojoj je povremeno i sam sudjelovao.

    Smrću prof. dr. Duje Vukasa naš je Klub izgubio jednog od najgorljivijih čitatelja Sušačke revije, ali i kritičara i dobronamjernog savjetnika. Svima nama koji smo ga poznavali odlazak našega plemenitog Duje ostavit će nenadoknadivu prazninu, ali i radost što smo ga poznavali i što smo živjeli uz njega.

   

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana