SUŠAČKA REVIJA broj 53

 


razmišljana

TOWER CENTER VAS OČEKUJE

Kim Cuculić

    Kad god šećen po Šetalištu 13. divizije i dojden do mesta kade se kopa tunel, vrnjivan se va prošlost. Za to ni kriva povijesna distanca leh moje usmjereno obrazovanje. Spametin se moje školi i nevoje ka se zove – matematika. Aš pred jamun kade počinje tunel, veli j’ pano, a na tomu panou j’ karta cesti D 404. Vrime, daž i bura pojili su veći del te karti na koj se moglo proučavat tu bajnu cestu, pa ov put na toj karte moremo pročitat leh da j’ to ...AVNA CESTA (fale slova G i L), da postoje etape I, II, III i V, a da se negdere zgubila IV. Ceste ke se tu moraju zgradit krivulje su nekoga matematičkoga reda. Kako o matematike nisan imela pojma ni pred petnajst let, zaključila san da bi te spletene cesti mogle bit kačke kemi j’ neki presikal kičmu, pa se svijaju jedna črna—črna, a druga črno-bela. Ako staneš malo dalje, ta karta na panou zgljeda kot neko platno Miljenka Stančića va njegovoj ranoj faze, kad su se prizori na njegoveh slikah raspadali. Na kraju toga tunela, kot i na kraju sakog normalnog tunela, trebalo bi bit svitlo. A to svitlo, ov put, moral bi bit velebni Tower Centar (WTC). Za sad, poć ću do njega po postojećoj ceste, po suncu i kraj auti ki tuda lete kot da jih črni vranić tira, iako in sako tuliko piše da j’ dopušteno vozit leh 40 kilometri na uru.

    Z teraci pod Hotelon Jadran ki j’ obnovljen i ki ima četiri zvezdice, gljedan va more i pučinu. Pred neč manje od sto let tu su se držale utrke va plavanju. Plivači bi z nekakoveh catari poskakali va more i onput plavali. Va to vrime ni bilo elektronike, leh on ki j’ doplaval prvi – bil je prvi!

    Malo naprvo j’ Sablićevo. Pasane jeseni palo j’ puno dažja, pa se stena nad kupališten odronila. Optimist je valje rekal da će se to do leta “sanirat”, a pesimist da će se čekat dok se tunel ne proškulja, aš da se stena zrušila od potresi pri bušenju tunela. Kako bilo da bilo, kupačimi će ovoga leta na Sablićevu bit napeto: z jednen okon gljedat će da jin z pučine ne doplava kakov morski pas, a z drugen okon ako će se na njih zrušit ostatak steni. Park hotel je već leta i leta va kome, a za njega me vežu familijarne uspomene. Najme, va ono vrime kad je to bila najlipja letna teraca Sušaka, moji mat i otac kot zaljubljeni par dohajali su simo na tanci, pa ni nemoguće da san ja rezultat teh njihoveh tanci.

    Spod Ville Anne lipo se vidi osan kati Tower Centra. To me oraspoložilo: potle petnajstak let «rečke najpromašenije investicije» nekakovi rezultati su tu. Aš, kot ča j’ poznato, WTC su planirali Grad Rika i Transadria. Na karte to lipo zgljeda, stori se fešta i sa su usta puna budućnosti. Naime, pul nas je užanca da se zasluge ne mere po onomu ča si storil, leh po onomu ča si obećal storit. Tako se pozabi na smisal sega i tu, na Pećinami, desetak let zjapila j’ jama na sliku i priliku oneh kimi matematika ni jača strana, bar ne ona elementarna ka nan tvrdi da jedna strana jednažbi mora bit jednaka drugoj. Morda će nan povijest, ovako na distance, otkrit kako se moglo tuliko vrimena pustit tu sramotu na najlipjen delu Sušaka, a morda i neće.

    Ovon prilikon spametit ću se jedne anegdote vezane za početak sakramenskog WTC-a. Otac mi j’ va to vrime još delal va Transadrije i ni pasalo dva ali tri dana od potpisa za tu silnu investiciju, a jedna ženska, ka j’ delala isto va Transadrije, došla j’ momu ocu, objasnila mu da njeji muž ima firmu ka postavja poneštri od aluminija, pa ako bi on, moj otac, bil tako dobar da ga preporuči generalnomu direhtoru za ostakljenje objekta. Otac njoj je obećal storit se ča j’ va njegovoj moće, a doma smo se slatko smeli na račun te ženi. Danaska ta žena je nona, muž njoj je penzioner, a na ostakljenje WTC-a još ćemo malo počekat.

    Kad stupin na Polić-Kamovu, vavek se ćutin kot va svojoj kuće. To ni čudo, aš moja familja bivala j’ deset let jušto va toj ulice, pa povijest ka j’ prethodila WTC-u i današnjen Tower Centru znan z prve ruki!

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana