SUŠAČKA REVIJA broj 57

 


opatija

OPATIJSKI KUKALI

Aleksandra Kućel - Ilić

    Goran Brozović, Mirko Šuša, Darko Ujčić i Dario Glušić su Opatijci va najbojeh letah, tamo negdere okol pedesete. Dobra su kumpanija i veli prijateli, a kako vavek neš skupa vragaju, tako su se još 2004. leta, kada je Opatija slavila 160 let turizma, domisleli da će i oni storit jedan poseban regal svojen grade. Budući da je Opatija i započela svoju turističku karijeru jušto tako da je bila poznato zimovalište, odlučili su da će promovirat – zimsko kupanje. Znači, tamo negdere va deseten mesece, kada po užance drugi prestanu hodit na more i kupat se, aš da je premrzlo, za ovistu opatijsku kumpaniju tek počinje „pravo delo“ i prava sezona kupanja. Pridu se okupat na opatijsku Slatinu kada se dogovore, obično po nedeje i po sakakovemi vremenskemi prilikami.
    Nazvali su se Opatijski kukali, a ime su zeli po čakavskoj besede „kukal“, ča bi reć galeb. Kada god se pridu obanjat, originalni kukali su vela turistička atrakcija, si ih gjedaju i litrataju, ma se ne ufaju hitit va more i zaplavat skupa š njimi. – Ča van ni mrzlo? – pitaju ih judi ki šeću po lungomaren. Kukali njin špjeguju da je osjećaj zimskega banja fantastičan i pozivaju seh da njin se pridruže...

SE JE VA GLAVE

- Ni nan mrzlo, a neće bit ni van. To van je se va glave – optimistični su opatijski promotori zimskega banja. I dok drugi hode po Opatije zamaškarani va debeli kapoti, pelici, obavijeni šjarpun i stišnjeni zdola bareti od vuni, opatijski kukali ponavjaju svoj čudni, zimski ritual. Čuda njih ki ih gjedaju na suhen, ostanu oprteh ust i još se boje obaviju teplen kapoton kada se kukali počnu sučevat, a glave prekriju zaštitnun bareticun i – hrabro parte va more. Saki put obavezno zmere temperaturu mora ka se po zime i va rano proletje kreće zmed 8 i 12 stupnji Celziusoveh. I se se to uredno zapiše va dnevnik kega vodi Goran Brozović, a va kemu se lepo more pročitat da su opatijski kukali do danaska va more bili zvan sezoni više od 50 puti... Najuporneji kukal, Mirko Šuša je postal i lokalni rekorder, pa je sam va sedan meseci „nakupil“ pedeset lepeh banji. Saka čast, aš je čuda oneh Opatijci i općenito Primorci, ki se toliko puti ne arivaju okupat ni po lete, a kamoli zvan sezoni...

NISU ZMISLELI „MRZLU VODU“

Dokle su se pripravljali za svoj projekt zimskega banja, pročitali su čuda pisanega materijala na ovu temu i raspićevali su se i kakova iskustva imaju zimski kupači va drugeh hrvackeh gradi, va Pule i Splite. A prišli su i do podatka da njihovo zimsko kupanje v Opatije zapravo i ni neš posebno novega i da z ten zapravo nisu otrkili „teplu vodu“, al boje rečeno „mrzlu vodu“. Aš, va opatijskoj je povijesti zabilježeno kako su nekada nadaleko poznate bile teple i mrzle lekovite kupke, ale banji, va najstarejen opatijsken hotele, va hotele Kvarner. Čuda boli je lečila mrzla kupka va moren od 10 stupnji Celziusoveh, a govori se i da su se po zime, va vreme okolo novega leta bile i novoletnje plivačke gare. Zimsko kupanje se nastavilo i polovicun pasanega veka, kada su se na opatijskoj Slatine održavali novoletnji turniri domaće mularije, a pokle su se si skupa kupali i igrali picigin va mrzlen moren...

    Dobro, va moren je lepo i morda i ni čuda mrzlo, ma kako je pokle kada se pride van? Kako povedaju kukali, najvažneje je kada se nakon 15 minuti kraula, picigina i plivanja pride vanka, dobro se obrisat i teplo obuć. Gumene baretice brzo zamene z vunenemi na kemi piše Opatijski kukali. Najraje popiju tepli čaj, i topripravjen od domaćega šipka kega naberu kada kako planinari obahajaju prirodne lepoti opatijske okolice, va ku su isto tako inamorani. Žmujić al dva „za steplit se“, va ovistoj prilike ni baš dobra medičina. Znači, tepli čaj ši, ma alkohol – ne, hvala.

GRIPA OD NJIH BEŽI

    Dnevnik opatijskeg kukali je pokle sakega banja bogateji za još jenu stranicu na koj uredno piše ki se je se kupal, kakovo je bilo vreme, kolika je bila temperatura mora i još poneki red ako se je imelo ča za dodat. Va kumpaniju njin je v ovistoj „sezone banja“ arival i peti član, Marijan Nikolajev, ki se j' po zime užal kupat pred nekeh trejset let, a sada je postal opatijski kukal. Kako nan je povedel Goran Brozović, si člani opatijskeh kukali delaju i ne arivaju se okupat leh po vikende, ma i to da j' dosti. Va zadnja tri leta koliko se skupa banjaju po zime, nisu imeli zdravstveneh problemi i niki od kumpanije ni bil bolan al prehlajen. Gripa od njih beži. Zgjeda da njin more dobro dela, a najnižu temperaturu ku su zmerili va 2004. lete je bila plus 8, va 2005. je more bilo tepleje i živa je pokazala najniže 10 stupnji, a va 2006. i 2007. lete nisu zmerili manje od 12 stupnji. Čini se da se rezultati globalnega zatopljenja sakako vide i po temperature mora, a kako će to bit va idućen lete i tako naprvo, još će se videt, a dnevnik će se to imet uredno pospravno.

    Mi nismo neki usamljeni opatijski zimski kupači, takoveh primjeri ima još. Kupaju se samozatajno još neki zimski kupači u Voloskom i Iki, neki čak i svaki dan. A evo, to se dela i po celen svete. Javlja mi neki dan prijatelj, šalje mi SMS poruku iz Osla, da je na televizije, na dnevnike, videl reportažu o temu kako se dve ženske od 65 let tamo kod njih kupaju redovno, saki dan. Temperatura mora je plus 3, zraka minus 10 i to mora bit gušt – povedel nan je Brozović i dodal kako je zapravo ovista domaća štorija započela tako da se po lete opatijska kumpanija banjala va ranu zoru, al predvečer i onput, kada je sezona pasala, nisu mogli fermat i nastavili su se banjat i po jeseni i po zime i na kraje njin je to postala užanca za celo leto.

ZIMSKA MORSKA KOŠARKA

Vole i još neč po čen je Opatija nadaleko poznata. Uživaju va Balinjerade, poznatoj maškaranoj utrke na balinjerah, ka se j' održala po 24. put za redon, i to pod organizacijskun palicun Duška Jeličića Duleta, ovoletnjega opatijskega pusnega gradonačelnika. Lanjsko leto su opatijski kukali prestavljali „zimsku morsku košarku na balinjerah“, pa su se obanjali na Slatine pokle podjele pehari, a ovisto su leto bili posebno zapaženi i originalni i svojen „opatijsken toboganon“ podboli seh na činjenicu da od Preluka do Plomina va ovisten momente više ne postoji nanke jedan tobogan za va more, a kamoli akvagan, ale ča još moderneje. Zeli su jedan rabljeni, stari i dešvani tobogan, celega ga uredili i popiturali i sada će ga na regal dobit deca va Veprince, tako da su storili i jeno lepo humano delo i pomogli otrokon da se moru igrat. Kad već ne moru va moren, onda baren na suhen, i to je neč...

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana