SUŠAČKA REVIJA broj 70/71

 


književnost

DA NI BILO NJIH

Cvjetana Miletić

Mića štorija od živjenja Rikarda Katalinića Jeretova

Pasuju leta. Leti vreme. Ostaju spomeni va duše. Nekeh z vremenon vetar otpuše, a neki se kot šćenza va dušu zapiče pa nas potle celo živjenje kunpanjaju. Tako su se i mane neki spomeni va misal zamotali, zagunjali i tu duraju... Sako toliko zironi ka rigica al slikica ka domišja na pasano vreme.


Rikard Katalinić Jeretov

Kako je onputa bilo...

Otročica preskače škalini s školi zdolun i namaja: "Gradiću moj lepi spod te Učki gori..." To smo dobili za domaću zadaću od učitelice Anice Brozović, prave Kastafki, z roda poznate učitelske familije Brozovići. I rekla nan da pjesmicu moramo navadit napamet - kot vodu pit. A to, navadit napamet, šlo mi je. Z Grada po Stražnice zdolun je 55 škalini. Za nas otročice samo jedanajst skoki po pet škalini i već smo dole. Va drugen dele još 50 škalini i deset hopak. Neda i jas preskačemo i se jena drugoj se va besedi pletemo. Jas zijan: "Gradiću moj lepi," Neda dožontuje: "spod te Učki gori..."  Tako smo pjesmu od školi do kapelice Materi Božje pul Tometić navadile napamet jušto onako kako j' gospa učitelica i otela - kot vodu pit. Va našoj dečjoj pamete mislele smo da j' tu pjesmu Rikard Katalinić Jeretov napisal za naš grad Kastav. Se nan je va njoj spodabjalo na poznato.

To ča j' pjesnik moral pustit svoj grad pa sada plače "kemu san te pustil grade puli mora..." onputa san mislela da mane neće tokat. A je.

Ko leto kašneje pasevajuć skroz Volosko videla san na jenoj kuće tabelu na koj piše da se tu rodil Rikard Katalinić Jeretov. On je vološćanski Barba Rike, kako ga domaći i danaska zovu. I tu san se osvedočila da j' pjesmu namenil svojemu, a ne mojemu gradu. Ma pjesma, navajena jedanput "kot vodu pit", ne more se pozabit. Ostala j' va kantuniće spomeni. Ofriškana je pred malo vremena (14. avrila 2010.), na 16. Matetićeveh daneh, keh parićuje Ustanova Ivan Matetić Ronjgov. Na svečanen koncerte va atrije Pomorskega i povijesnega muzeja v Reke ovu je pjesmu otkantala Muška klapa Kastav. Noti za muški zbor i tenor napisal je maestro Josip Kaplan, a Matetiću i Kaplanu va čast ov put ju je z gušton i punega srca kantal Saša Matovina. Kad se tenor rasul se do spod krova, a telo obašli srhi, stari su spomeni počeli hitat novi zdanki. I posložila se ova štorija.

Leto 2006. Pasalo je pedeset let od smrti Barba Rike.


Rikard Katalinić za mladih dana

Katedra Čakavskega sabora Opatija parićala je Opatijski pozdrav Rikardu Kataliniću Jeretovu. Nepozabjena večer va opatijskoj Zore, kulturnen dome va kega j' svojni i Barba Rike rad prihajal. Prestavu j' storila Udruga Koraki. Za neverovat je kako se na Barba Riketovi versi more teplo sost, kantat, tancat i recitirat. Va scenskoj igre, za ku je koreorežiju storila Senka Baruška, vrteli su se Sanja Josipović, Matea Majerle, Diana Batinić, Ana Maršanić, Marinela Krstinić, Tanja Saulig, Marko Žele i Tonči Trinajstić. Neki od oveh mladić i divojak već imaju svojo mesto pod suncen, neki ga još vavek išću. No, ta večer je pokazala da je Jeretov koren trd kot koren opatijske javoriki. A kako, bome, i javoriku treba zalevat da bi krešila, za spomen na 140. letnicu od rojenja Katedra je parićala pretisak njigove knjigi Inje. Knjigu su uredile dr.sc. Ines Srdoč Konestra i Marija Trinajstić, presednica Katedri. A fešta prestavjanja je opeta bila va opatijskoj Zore. Judi su z gušton naslišali ča o našemu pjesniku danaska misle urednice i dr.sc. Milorad Stojević, ki j' knjige napisal predgovor.

Knjigica Inje prvi je put tiskana 1902. leta va Zadre. Va nju je pospravno sto kratkeh pjesam va proze, kako ih nazval Milorad Stojević, a ke je Barba Rike pisal od 1887. do 1902. leta. Su nastale slučajno al z namerun, danaska i ni važno. Ono ča j' najvažneje, rekal je Milorad Stojević, je to da j' ova knjiga najboji del od sega ča j' napisal naš Vološćan. Kako j' imel dugo živjenje, čuda je tega napisal i čuda tiskal, pa j' danaska se to rasuto po stareh novinah i časopiseh. Morda se jedan dan neki ćapa i tega dela pa se to stavi na kup. Bit će to velik ma vredan posal. Neće ga bit lahko ni odbavit aš se naš poeta sakako potpiševal. Zato ne čudi ča j' Milorad Stojević svoj pogovor Crtica o Inju Rikarda Katalinića Jeretova počel baš ovako: Barba Rike, Veljko Jeretov, Dragan Zoranić, Joja Jatagan, Riko ispod Učke, Frane s Marseća... Tako se potpisivao ili su tim pseudonimima i nadimcima mnogi prepoznavali Rikarda Katalinića Jeretova hrvatskog književnika, koji je rođen u Voloskome 8. siječnja 1869., a umro u Splitu 19. rujna 1954. godine.

Stojević je po zakoneh struki zagnjeral va Katalinićevo pisanje, a nan je bilo nekako teplo okol srca kad je rekal da se naša književnost more štimat i s pisanjen Barba Rike, a posebe z ovun knjigicun aš Nije bez izazova ni sam naslov - Inje. Ono može uputiti na mnogo stvari, pogotovo ako se čita s tzv. vremenske distance. Inje je ono što je crtica, pjesma u prozi, kratka proza, noveleta, intiman zapis, ili kako već želimo nazvati njegova inja, ali tome inju ne možemo osporiti poetičnost, umješnost sročenosti, moguće i skice za kakve pripovijesti, ili čak ono što je slobodnije izrazio od "zapovijedi" slobodna stiha u kojemu se manje snalazio. Rekao bih da je on povezao stanovitu onodobnu modnost hrvatskog pisanja koja se poklopila s njegovim trenutnim koncepcijama pisanja u kojima nije zaboravio svoja osnovna, blago rečeno, socijalna, opredjeljenja...


Marija Trinajstić, Ines Srdoč Konestra i Milorad Stojević o Rikardu Kataliniću Jeretovu.

Po besedah dr.sc. Ines Srdoč Konestra neke Katalinićeve pjesmi našle su se va antologijah i zbirkah, neke va čitankah za najmlajeh al va novinah, ma sejeno je knjiga Inje nezasluženo ostala manje poznata. Zajik je va njoj nekadajni, onakov kakovega se onputa rabilo, pa nan va današnjen čitanjen on sponova otkriva to pasano vreme. Tako ova knjiga ima i danaska svoj valor i trebalo ju je zivuć na svetlo dana. Svojni se mislelo da su Viktor Car Emin i Rikard Katalinić Jeretov regionalni pisci, ma regija njin puno duguje, rekla je gospa Ines, aš da ni bilo njih ne bi bilo nikega. A kako je to bilo jeno grdo vreme, kad se nastalo očuvat i svoj kraj i svoj zajik, s pravon se more reć da j' to bilo vreme i ideološke borbe za zavičajnost i za hrvatstvo. I Jeretov i Car dali su va to vreme najviše ča su mogli - svoje delo i svoju jubav.

Kad je pisano Inje, Jeretov je imel trejsetak let. Bil je pisac va najbojeh leteh i teško je verovat da su ove pjesme u prozi napisane slučajno. Zato gode Stojevićeve besedi da Rikard Katalinić Jeretov nije prao ruke od poezije i proze istodobno, što ne znači da mu je u Inju ruka književno posve čista, ali je za razliku od rečenih crtičara povijesne naravi potpuno bistar. On je u svom, po meni izuzetnom pokušaju, postupio čovječno, u skladu s načelima svoga vremena u specifičnim hrvatskim situacijama koje je on podržavao, ali je svojom, recimo blago rečeno, tradicionalnošću napravio jedno djelo koje služi na čast jednome tijeku hrvatske književnosti, posebice hibridnog žanra kao što je pjesma u prozi, a koje može s punim pjesničkim pravom stajati kao ogledan, i uspješan, primjer autorova ostvarenja. Rekao bih najboljega, kada se govori o Barba Riki.

Barba Riketu su negdere gore sigurno zrasli krejuti na ovoliku pohvalu.

Saki čovek sobun nosi svoju dotu od rojenja do smrti. I Barba Rike je svoju zel sobun. Bile su to slikice zamotane va dih rojenega kraja z doba kad je bil otrok. Malo diha mora, steni, ribi, šumi, poja al umejka, sledić diha radosti, kanta, bašelka pod kušinon, mažurani na poneštre... I ti dihi hode s čovekon sakudar po svete. Neki ih nose naručaj, neki ih skrivaju po žepeh, neki su ih zaprli va srceh. Valda se tako lagje potrpi tujina. Valda se tako lagje preboli starina. Kad leta naslože veli kup spomeni od živjenja, boje se razume oneh ki su pustili al morali pustit svoj kraj. Tako danaska boje razumemo Viktora Cara Emina, ki j' šal ća s Kraja i Lovrana, i Eugena Kumičića, ki j' pustil Brseč, i Dragota Gervaisa, ki j' do smrti patil za Opatijun, i Rikarda Katalinića Jeretova, kega j' povukal svet, a va srce su mu se zavavek zibali očevo Volosko i materina Mošćenička Draga.


Volosko – rodna kuća Rikarda Katalinića.

Voloskemu se vavek vrnjal. I kot čovek i kot poet. S Viktorom Caron Eminon šetal po Lungomare od Opatije do Voloskega i na onu stran se do Lovrana i Medveji. Ki put je š njimi bil i Vladimir Nazor. Kad ih je živjenje raspejalo kot rakovu decu po svete, onputa su se dopiševali. I vavek su spomeni teplo zvonili. A kako va vreme njihe mladosti ni bilo mobiteli ni telefoni, pisma su putovala i semo i tamo. Ki put je pismo prišlo i prej od judi. Povedala mi Adela Car da su ona i njiji muž dr. Nilo Car, neput Viktora Cara Emina, 1953. leta putovali z Beograda za Dubrovnik eroplanon, a onputa daje do Splita brodon i tu šli poiskat Barba Riketa.

Bila je to prava štorija, rekla je gospa Adela, Barba Rike nas dočekal vas srećan ča smo prišli i ča ćemo mu povedet ča je novega pul barbi Viktora, kega je jako volel. Oba su već bila va leteh i dugo se nisu videli. Tako smo mu malo po malo povedeli se ča smo znali da je novo. Našli smo ga sedeć va poltrone, onoj ča se zibje, a ja ne pametin više zač je sedel. Ne znan je to bilo zato aš je teže hodil al je bil bolan. Ma pametin da j' bil kurijož kako i barba Viktor. Se j' otel čut i znat. I za sakega nas spićeval. Žal mi je ča se nismo više poznali, ma kako smo se Nilo i ja oženili 1951. i teh let živeli va Beograde kade j' Nilo delal kot duhtor va vojnoj bolnice, a onda nan se 1952. rodila i hćer Vesna, nismo mogli više od toliko putovat, a nisu bila ni neka leta za veća putovanja. Zato od Barbe Riketa malo znan. Kad smo tisti put prišli va Hreljin pul mojeh, valje je Nilo tekal v Opatiju povedet barba Viktoru da smo bili va Splite i da ga Barba Rike pozdravja. A kad tamo, barba Viktor je v rukah držal pismo i jušto čital kako mu se Barba Rike hvali da smo ga prišli nać z mićun Vesnun. Moj Nilo je vavek bil veza zmed njih dveh. Kad smo teh let prihajali va ovi kraji, najveć puti smo bili pul mojeh na Hreljine. Tako smo na Hreljine i dobili glas da j' Barba Rike umrl. Danaska mi j' žal ča smo tako malo vremena bili skupa. S barba Viktoron smo bili čuda više aš je on Barbu Riketa nadživel za više od osan let i pol.

Još bin van neš rado povedela. Kad je barba Viktor prepasal osandeseto leto i bil već vremešan, a nikad se ni žalil, samo je tu i tamo užal reć da više ne more delat kako je nekada mogal, a mi smo ga - tješili - da j' zato krivo vreme, loš dan al ča drugo. Na to bi on odmahnul z rukun i rekal: "Draga moja ma, saki svoju zna!"

Odvavek je volel povedat. A volel je i da ga naslišamo. Mi smo ga z gušton naslišali i zaspraven štimali. Kako smo š njin bili više let, imamo i više spomeni. I na njega i na tetu Emu...

Sako delo čoveka dodela. I mane je mojo dodelevalo i brusilo. Sako toliko otprla su mi se neka čudna vrata zad keh me čekalo neš novega. Čitala san Kumičića i z judi o njemu povedala i saki put bi se va teh pogovoreh nekako nablizu našal i Jeretov. Niš čudno. Prvi je bil Brsečan, drugi po matere Mošćeničan. A kako je Jenio pisal Jeretovu, reć bi da su se i poznali. Pusmo ća leta od razliki.

Ov put je beseda o Rikardu Kataliniću Jeretovu pa homo daje za njigovun štorijun. I prej leh otpremo ono drevićo od živjenja - za videt ki je i čigov - moran reć da san i ne otejuć čuda lepega o njemu sprotu otkrivala. Pročitala san da mu je otac bil pomorski kapetan s Trogira. A ni, otac mu je bil pravi Vološćan. Negdere piše i da je materino ime bilo Katarina. Ni, nego Karolina. Nekako mi se od početka činela malo nategnjena ta štorija od Trogira i Mošćeničke Dragi, pa me to pitanje otpejalo v Opatiju pul mr.sc. Marije Puharić Harašlić. Ona to sigurno zna, mislela san, i nisan pogrešila. Duhtoresa je pred jedanajst let otela nać koreni svoje familije, i to ako bude moguće i po muškoj i po ženskoj strane. Kako su nekada familije bile jako velike, a judi se ženili nablizu i imeli fanj dece, pa se deca ženila i se tako ponaprvo, koreni su se zmešali i šli, ne samo z jenega sela va drugo, leh se širila po celoj Kastafšćine, a neki pasali se do Opatije i daje, vaje do Lovrana i Brseča. Hodeć za njimi otpirale su njoj se smiron nove sliki i gospa Puharić više ni mogla stat, fermat i reć dosta. Ćapalo ju posensega. Kopat po stareh hartah od rojenja, ženidab i smrti, pisat, zapiševat i iskat već ni bila samo žeja – nego jubav. Sprotu je nahajala se više pozabjeneh imen i šla za njimi ponazad. Tako je zagnjerala va svoju i našu starinu. Tristo let ponazad. Prišla j' do oneh let kada su se imena judi prvi put počela zapiševat va crkvene knjigi. Danaska ima doma harat od seh familij kot jedan malo manji arhiv.

Jeno zapolne bilo mi premalo za se doznat. Zabjeno san stala pred ten velen delon. A ona mi parićala dva faša harti, duja od metra, na keh je zapisala sa imena rojeneh, oženjeneh i umrleh z obeh familij: i ćaćine Katalinić i materine Negovetić. Pa sad stvari ovako stoje:


Barba Rike u šetnji Splitom 1935. godine

Familija Katalinić morda je na Volosko i prišla s Trogira, to se ne zna. Ale na Volosken se njiho ime prvi put spominje 1762. leta kada se rodil Antonius Cattalinich. Za prej od tega se niš ne zna aš ni knjih, ale se more nagajat da su otac i mat i prvo tega leta živeli na Volosken. Antonius je postal protomagistar, a oženil je Mariu, ka j' rojena 1767. leta. Njin su se rodila deca: Mathias, Franciskus, Josephus, Jacoma i Carolus. Po soj dece najstavja se loza vološćanskeh Katalinići, a do Barba Riketa prihajamo po prven sine Mathiase.

Mathias je rojen 1790. leta. Oženil je Helenu Percich, rojenu 1792. Njiha deca su Vincentius (1820.), Felix (1822.), Antonius (1826.), Eustahius (1831) i Johannes (1828.).

Treti sin Antonius Cattalinich, rojen je na Volosken 15. I.1826., a oženil se va Mošćenicah 28. II.1861. za Carolinu (Vincentius) Negovetić, rojenu 18. X.1836. Njiha deca bili su: Casimirus (1863.-1869.), Albina (1864.- 1910.), Francisca (1865.-1866.), Richardus Cattalinich / va stareh hartah neki je dopisal još i besedu poeta / (1869.-1954.) i Dorothea (1874.-1874.). Kazimir, Franciska i Dorotea rano su umrli. Barba Rike se ni ženil, pa se loza nastavja samo po ženskoj strane va Splite, i to po sestre Albine, oženjenoj Čorak.

Eugena Kumičića su zvali Jenio, a Sisolski je dopisal po brege Sisole. Viktor Car Emin postal je Emin čin se oženil za Emu Jurković. Kad je Rikard Katalinić postal Jeretov, ne znan. Morda nan to povede neki ki zna. Si tri su va Liburnije bili jako štimani. Jedino su Dražani sina svoje hćeri Karolini Negovetić sledić prvo poštimali, i to onput kad su na Sipare, pul najlepje plaži na ku prihaja pol sveta, va zid uzidali jenu ploču od klesanega kamika i na nju sklesali najlepji versi keh je Barba Rike napisal 1940. leta:

 

Vi ne znate

moj bijeli Sipar i moje žalo

gdje sam kao dijete malo

letio za snima

lovio leptire

tražio školjke po žalu

čudio se vjetru i valu

i moru -

i čekao kad ću na Učku goru

da vidim i vile i vilenjake

što na krilatim konjima

love sunčane trake

Vi ne znate Sipar i žalo

moje carstvo malo

kao starac ne smijem tamo

 

Sipar je mesto njigoveh najranejeh dan. Tu je prihajal svojun materun, ku j' volel, rano zgubil i za njun zavavek tugoval. Po Sipare je mići bos tekal. Igral se z morskemi kamečići i lovil grancipoli. Tu j' proplaval va modrine. Tu ga zibala mat. I nonino krilo. Tu se nadihal slanega diha mora i friškega vetra z Učki. Tu j' sanjal od vil i vilenjaki. Od tuda j' va svet  ponesal slani dih Sipara i žala. Tu, Učke spod brhani, na samoj morskoj pene rodila se jubav za rojeni kraj. I obastala za vjeke vjekova. Do njigovega zadnjega amen.

Morda će neki reć da ovo nisu njigovi najlepji versi, ma je najmileji spomen.

Spomen na mater ku ni mogal prežalet. Umrla je 18. prosinca 1874. leta kad je Rikard imel malo manje od šest let. To se va teh leteh drugačije doživeje i celo živjenje pameti. Tu je počel njigov hod po tujine. Pokazal je to i va pjesme Gradiću moj lepi kad onako žalostivo piše "moral san te pustit s maminen grobon, a srce mi vavek tuguje za tobun". Tuga je to va jubav spletena. Potle je sa leta i celo živjenje Barba Rike tu svoju jubav prenašal z grada va grad. Kamo ga delo pejalo i kako je srce otelo.

Imel je Rikard i sestru Albinu. Ona je rojena 18. VI. 1864. leta. Bila je pet let stareja od njega, kašneje se oženila va familiju Čorak. I nju je Rikard jako volel. To leto - 1910. kad je Albina (28. X. 1910.) umrla, on je pun jubavi njoj na spomen tiskal svoju novu zbirku pjesam i dal njoj naslov Mrtvoj sestri. Pokopana je na Lovrince, kade i Barba Rike i drugi s familije Čorak.

Na spomenike, mej Albinun i Rikardon, počiva i Karolina Katalinić (18.III.1865. - 12.VI. 1946.). Carolina al Carola rodila se kot osmi (od deset) otrok va familije Joannesa Catalinicha i Marie Cipriotti. I oni su bivali na Volosken, tako je ta Karolina i Albine i Rikardu po barbe Ivane kujina.

Od rojenja Barba Rike je bil poet. Judi od struki su rekli da j' bil i prozaist. Je. I jeno i drugo. Prof. Albino Senčić, srejeval je 1997. ostavštinu Rikarda Katalinića Jeretova, ka j' fanj let potle autorove smrti z Splita prišla va opatijsku Gradsku knjižnicu i čitaonicu. On je ovako napisal: Rikard Katalinić Jeretov je rođen na Voloskom 8. siječnja 1869. godine od oca Antuna, pomorskog kapetana, i majke Karoline, rođ. Negovetić. Majka mu je umrla vrlo rano, a zbog očevog čestog profesionalnog odsustvovanja, najviše je odgajan od rodbine. Osnovnu školu je polazio u Voloskom i Kostajnici, gdje je živio kod rodbine, a nakon toga gimnaziju i Trgovačku akademiju u Rijeci. Uz materinski hrvatski jezik, služio se je talijanskim, njemačkim, francuskim i engleskim jezikom.

Prvo je delo Rikard dobil va Beče. Tu je delal i sprotu se vadil njemački zajik. Va Zadar je prišal 1890., leto dan potle smrti oca, i tu ostal sedan let. Onda je tri leta opeta putoval da bi još boje navadil tuji zajiki. Bil je va Parize, Londone i Münchene... Leta 1900. vrnul se i va Splite počel delat kot trgovački činovnik va firme Čorak. Va Splite je i čuda let bil tajnik Jadranske straže.

Leto 1914. prneslo mu je i jenu velu radost. Opet se našal doma. V Opatije. Kot glavni blagajnik Družbe sv. Ćirila i Metoda va koj je tajnik bil Viktor Car Emin. Se ča j' lepo brzo pasa, pa j' i njigovo lepo druženje prišlo h kraju. Moral je tri leta va vojsku i tu ga potrefil Prvi sveski rat. Onda ga delo otpejalo va Zagreb i nazad va Split. Pa j' prišal Drugi sveski rat. Talijanska okupacija Splita i njega j' tokal logor na Liparima... Vela tuga i nevoja našla se na njigoven hrbate. Ma rabilo j' obastat. Dokle bi čuda drugeh pokleknulo, Barba Rike je šal naprvo delajuć. Pun voji i kuraja pisal je za novine, urejeval časopisi. Neš za veleh, neš za dečinu. Popisat se ča je delal i s čen se bavil va svojen dugen i bogaten živjenjen veli je posal i to će jedan dan storit neki od struki. Komać kada se bude stavilo se na kup, moć će se videt kakovo je delo odbavil čovek kemu se ni grustilo zasukat rukavi i pisat za svoj narod. To pokažuju i lih ovako nahitani naslovi: Naša sloga, Narodni list, Obzor, Lovor, Nada, Agramer Tagblatt, Na domaćem ognjištu, Vijenac, Riječ, Vez, Domovina, Hrvatska revija, Istra... Pisal je i za kolendar Jurina i Franina, ki j' do danas obastal, i za mići kolendar Jorgovan, kega va njigovoj ostavštine ni.

Njigovi su versi i štorije za školani tiskani va seh dečjeh listeh. Mladi Istranin, potle Mladi Hrvat i Mladi stražar, urejevali su skupa Barba Rike i Viktor Car Emin. Ni jedan ni drugi nisu imeli svoje dece, a oba su znali da te ta dečina jedan dan krojit buduće, znači našo, vreme. I za njih su pisali gledajuć ponaprvo. Barba Riketovo ime more se nać i va drugeh novinah i časopiseh za mlade: Novo doba, Smilje, Vjerni drug, Dečje novine, Omladina, Mladost, Naša radost, Mladi stražar, Dom i škola... Se to nabrojeno – ni se. A ni posloženo ni po neken rede. To će se morat storit aš su – i Barba Rike i Viktor Car Emin – to zameritali. Morda te onputa i jedan i drugi dobit – po modernu rečeno – svoja sabrana djela.

Prof. Mirjana Strčić puno je puti o njimi pisala. I saki ih put skupa veževala. Za Liburnijske teme 6 ovako je rekla: Proživjevši dug ljudski vijek, i Car i Katalinić ustrajno su vodili borbu za svoj zavičaj, odvojen sve do 1945. godine od matičnoga dijela domovine u vrijeme Habsburške Monarhije, i u međuraću, u doba talijanske okupacije. Snažan tuđinski, iredentistički i kasnije fašistički pritisak, više od stotinu godinu ugrožavajući Liburniju zajedno s cijelom Istrom uvjetovao je i Katalinićeva i Careva životna i književna opredjeljenja, usmjerivši ih na trajan aktivitet i borbu za nacionalnu egzistenciju svoga naroda. S druge strane, šire područje Lovranštine utisnulo se u djelo Cara i Jeretova i na drugi način: obojica su svojim književnim djelima ostajala situirana u obalni pojas ispod Učke, slikajući njegove pejzaže i ljude u konkretnim životnim situacijama.

Se ako Rikard Katalinić Jeretov od 1887. do 1912. ne živeje va oveh krajeh leh ga puti pejaju po Evrope, va sakoj svojoj napisanoj rige ostal je vezan za Istru. Kada se vrnul v Opatiju i dobil delo, već smo rekli, kot blagajnik Družbe sv. Ćirila i Metoda, zajeno je s Viktoron Caron počel urejevat časopis Mladi Hrvat. Va to vreme oba pišu i za Našu slogu. A da je imel velo i dobro srce, videt je i po ten ča je pod kraj Prvega rata z Istre čuda judi poiskalo pomoć va Slavonije i tu njin Barba Rike uz pomoć bana Matka Laginje pomogal. I ne samo da j' pomogal, nego je i su njihu muku va versi al štorijice posložil. Teh let njigove su pjesmi narod na nogi zdigale. Zato besedi Mirjane Strčić - kad je za Cara i Jeretova rekla  da ocjena njihova književnog rada nije adekvatna njihovoj pravoj vrijednosti padaju na dušu kot "melem na ranu." Hvala, gospa Mirjana! Mej prvemi ste rekla ono ča se drugi nisu usudili. 

Va Hrvatsken biografsken leksikone Barba Rike je zasluženo dobil svojo mesto. I va Istarskoj enciklopedije. Tr ča se njigova prva knjiga pjesam ne zove Pozdrav istarskog Hrvata?! Aj ši. Tiskana je 1891., a posvećena Mati Bastijanu. Se druge su prišle kašneje. Mrtvoj majci (1894.), Primorkinje (1897.), Zadnje pjesme (1901.), S moje lire (1904), Sa Jadrana (1908.) i Mrtvoj sestri (1910.). Prva zbirka štorij su Crtice iz Istre (1896.), druga Inje (1902), a treta Našim morem i našim krajem (1911.).

Volel je Barba Rike i školani. Za njih je napisal: Vesela mladež (1897.), Jedan, dva, tri..., veseli smo mi, Iz podjarmljenih krajeva (1921. s Lj. Dorčićem i  Carom Eminom), Pred kraljevim svjetionikom (1935.) ... Četire leta prej smrti tiskana mu je knjiga Odabrane pjesme, ke j' zibral Milan Marjanović, a knjiga Djeci i omladini tiskana je leto dan potle njigove smrti (1955.), a parićal ju Ljudevit Krajačić.


Dr. Juretić, barba Rike i Ivan Matetić Ronjgov u Beogradu 1940. godine.

Čuda je Barba Rike pisal i napisal. Čuda i objavil. A čuda se i o njemu pisalo.

Jedan mej zadnjemi je i mr. Josip Krajač, Opatijac po živjenju i "opredjeljenju". Zel je naručaj Jeretovi versi, proučil ih i napisal studiju, ku j' pospravil va svoju knjigu Tragom jezičnog znaka. Mej čuda lepega Krajač je zapisal i ovo: Pjesme su ipak pečat osobnog senzibiliteta; utemeljene su na osobnom etičkom i etničkom uvjerenju i nadahnute društvenim zbivanjem, stoga bi ih bilo pogrešno vrednovati manje značajnima, jer one su, i kad imaju manju umjetničku kvalitetu, bitne iz najmanje dva razloga: odraz su ondašnje hrvatske zbilje i ostaju spona za hrvatsku poetsku suvremenost. Katalinić je pripadao krugu kulturnih djelatnika koji su svoju pjesničku praksu uključili, možda i pregrubo podvrgli svoju pjesničku riječ cilju nacije, cilju borbe za slobodu. Nije ta nakana nikada tuđa pjesničkom pozivu, tek su nijanse što će prevagnuti u pjesmi. I to je bila Katalinićeva vodilja, muza, pjesnički zanos humanim, taj dug; zalog naciji. No, okrenuti svojim govorom narodu, oni su, pjesnici takova kova, dali svoj doprinos, obol i umjetničkom govoru, i svoj pjesnički dah i duh inplementirali u nastojanje nacije.

Kada h temu dodamo samo onu jenu rečenicu, ku je v Opatije zrekla dr.sc.Ines Srdoč Konestra, da seh njih moramo gledat drugačijemi očijami i boje ih štimat aš da ni bilo njih, ne bi bilo nikega!, otpira nan se drugačije gledanje na imena od pera tega vremena. A bez njih Liburnija bi zaspraven bila čuda siromašneja. Mislela je gospa Ines i na Cara, i na Kumičića, i na Gervaisa, a posebe na Katalinića.

Barba Rike je zarana počel pisat. Prva mu j' pjesma tiskana 1884. leta kad je imel samo 15 let. Z mladega je tela ziskočil prirodni talenat. Se ono daje bilo je navajeno, dodelano, promišjeno. Pisal je lahko i vavek držal namisal da pero mora po čovečju govorit. Sporad tega je bil juden nablizu i oni su ga štimali va seh krajeh. Sagdere je imel čuda poznateh i prijateli, a z onemi najbojemi dopiševal se do smrti. Kad je Albino Senčić popiševal ostavštinu Barba Riketa va opatijskoj Gradskoj knjižnice i čitaonice ka nosi ime Viktora Cara Emina, posložil ju je va 20 škatul po rede kako to struka išće: "osobni dokumenti, osobne stvari, fotografije, rukopisi, društveno djelovanje, obilježavanje osobnih jubileja, obilježavanje smrti RKJ, korespondencija (primljena pošta), tiskovine i knjige." Tu su njigova odlikovanja, oćali, takujin, pera i držala, olofki, neš munidi i drage sliki, 53 litrati samega pjesnika, poznateh judi i prijateli. Sačuvano je i se ča j' rodbine prišlo va vreme pjesnikove smrti, a to nisu samo osmrtnica i govor na komemoracije, nego i 164 telegrama, pisma, dopisnice, slikice i posjetnice. Ovo san napisala z namerun da se vidi koliko su ga judi štimali.

Za velen čovekon ne mora vavek ostat veli kup, ma za Barba Riketon je ostalo dosta njigoveh pisanak, bloki, kolendari, članki, rukopisi i sega ča j' onako šparan i skrban spravjal i čuval. Po pisanoj dokumentacije videt je da se volel dopiševat. Tako je spravil 425 čestitki i jeno 340 spisi z razneh novin, firmi, udrug... A sa pisma, rečimo sa aš se ne zna koliko ih morda ni spravil, Albino Senčić je razložil po abecednen rede i zapisal da se vidi ki mu koliko puti pisal. Vanka je prišal lep broj - 4228 pisam. To je dota ka ga j' nadživela.


Knjižica Inje tiskana je prvi put 1902. godine.

Dopiševal se, verovali al ne, sa 710 poznateh judi i prijateli. Nabrojit seh ni moguće. Ma sejeno rado ću spomenut baren nekeh. Rečimo, onisteh, ki su mu poslali najviše pisam. To su: Ivo Žic Klačić (60), Grigor Vitez (25), Mary Vidošić (58), Fran Baf (135), Viktor Car Emin (292), Ante Dukić (72), Ivo Jardas (30), Dinko Sirovica (478), Uliks Stanger (51), Josip Kraljić (225), Ivka Kućak (79), Artur Kully (104), Božo Lovrić (68), Ive Mihovilović (28), Ivan Matetić Ronjgov (42), Vladimir Nazor (36), Tina Ninčević (46), Nikola Ostojić (48), Vjekoslav Spinčić (27)... I tako se nastavja popis na ken su i poznata nan imena s hrvaske književnosti, kot ča su: Antun Gustav Matoš (baš san kurijoža ča mu j' pisal aš je popjuval neke njigove pjesmi pa ću to poć pročitat va Gradsku knjižnicu), pa Fran Mažuranić, Tin Ujević, Desanka Maksimović, Mato Lovrak, Matko Laginja, Ante Barac, France Bevk, Slavko Kolar, Gustav Krklec, Petar Skok i, bome, do broja 710 more se još nabrojit more imen.

Rečimo samo još ovo - da su mu z oveh kraji pisali: Milan Marjanović, Ante Rubeša, Ivan Bostjančić, Zvane Črnja, Gjuro Červar, Ivan Fiamin, Ivan Ivančić, Eugen Kumičić, Zoran Kompanjet, Ante Modrušan, Nikola Polić... Dopiševal se i s brsečken učitelon Nikon Pajalićen i z Lovrankun Mary Vidošić, s kun je prijatel bil i Viktor Car Emin. To govori da j' Barba Rike sa leta čuval vezu s rojenen krajon.

Posložit i pospravit Jeretovu dotu ni bilo lahko, ma je bil gušt imet pod prsti toliko pisam ka j' Barba Rike sa leta čuval. Albino Senčić se i danas domišja da je ovako zapisal: Ovo gradivo je prošlo od svog nastajanja dugi vijek života i djelovanja njenog tvorca. Mjesta boravka i uvjeti življenja RKJ više su se puta mijenjali. Tako je vidljivo da je on bio veoma sređen čovjek koji je volio i čuvao svoje stvari, od osobne dokumentacije, fotografija dragih prijatelja, do velike korespondencije i novinskih prikaza, ipak je protok vremena i seljenje gradiva dovelo do njegovog oštećivanja i djelomičnog nestajanja. Nasljednici su ostvaštinu brižno čuvali sve do njene predaje na čuvanje i pohranu u Gradsku knjižnicu i čitaonicu u rodnoj mu Opatiji, odnosno Voloskom. Zbog dužine ovog puta i relativno velikog protoka vremena vidljivo je da dokumentacija nije cjelovita ili da su neki dijelovi oštećeni, zgužvano je ili rastrgano neko pismo, iz neke bilježnice su istrgnute neke stranice ili je naprosto izblijedila davno nanesena tinta na papiru. Međutim, i uz ove pojave građa je bogata ostavština  jednog istaknutog rodoljuba i pjesnika i pruža velike mogućnosti istraživanja njegovog života i djelovanja.

Sigurno će još ko leto pasat za neki nov korak, ki će rasćarat još neki delić Barba Riketovega bogatega živjenja. Na Volosken su ga pred čuda let poštimali kad su glavnoj ceste dali njigovo ime. A sako mu leto na rojenu kuću stave i boke rožic za god od rojenja. Za sen ten najveće priznanje dobil je pred 18 let od kada njigovo ime časno i ponosno nosi opatijska osnovna škola. Tako je rešeno na sjednice ondašnje Skupštine Općine Opatija, danaska Grada Opatije, kada je 6. II. 1992. leta usvojen prijedlog i donijeta Odluka da se od tega dana opatijska škola zove Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija. Tako je zapisano va novinah i va školsken liste Pod Učkom.

Onda su opet proletela leta. I škola j' dočekala jenu velu radost. Na regal je dobila bistu Rikarda Katalinića Jeretova. Sad su, pul svojga novega imena, mogli stavit i bistu Barba Riketa. Škole ju regalal dr. Branko Tomažić, neput Rikarda Katalinića Jeretova, ki biva va Zagrebe, a po matere je z splitske familije Čorak. Va škole su 30. avrila 2008. leta školani parićali priredbu za Dan svoje školi pa su pozvali i gospodina dr. Branka Tomažića da pride videt kako će se ponašat njigov Barba Rike mej našeh školani. I prišal je. Ravnatelj školi Fredi Glavan zahvalil je dr. Branku Tomažiću ča j' svojun velun dobrotun pomogal da se Barba Rike potle toliko let najde va škole, mej školani za keh je čuda pisal, ča bi reć da j' sada kot doma. Od onda ga dečina sako jutro zabavjaju svojemi nemotarijami pa se dobro ćute i školani i Barba Rike. Već jutro prej osme, čin se oglasi školski zvončić, Barba Rike "pozorno" gleda mlajariju ka z boršami na hrbate preši na svojo školsko delo i smeje se spod brka kuntenat. Kad mu se srčićo napuni milini, one besedi s početka štorije "kemu san te pustil, grade puli mora" se posensega zlihaju i više ne grebu. Dočekal je Barba Rike i svoj bingo. Sad je svoj na svojen. I mej svojemi. Zavavek mu j' duša na Volosken i v Opatije. Kako da ni nikada ni šal ća.

Gledan ga drito v oče. Ni ga, a tu je. Bože, kako se samo štimano drži!

Povratak na kazalo © 2001-2022 Klub Sušačana