SUŠAČKA REVIJA broj 76

 


izložba

PRVI RIJEČKI SECESIJSKI ARHITEKT

Deborah Pustišek

Emilio Ambrosini – arhitektonska ostvarenja u Rijeci i Opatiji 1884. – 1912. u Muzeju grada Rijeke
15. rujna – 29. listopada 2011.

Izložba o Emiliju Ambrosiniju šesta je po redu retrospektivna izložba u Muzeju grada Rijeke, posvećena arhitektu koji je stvarao u Rijeci, ali, za razliku od svih dosadašnjih kojima su publici predstavljeni reprezentativni primjeri moderne arhitekture druge polovice 20. stoljeća, ovo je prva koja obrađuje opus tog arhitekta starije generacije s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće.

Riječka arhitektonska baština tog razdoblja potaknula je nemali broj stručnjaka na pisanje iscrpnih monografija o ostvarenjima historicističkih i secesijskih arhitekata. U želji da se javnosti približi opus najplodnijeg projektanta tog vremena, čiji su objekti označili početak secesije u graditeljstvu grada na Rječini, i da se na jednom mjestu objedine svi poznati podaci o njegovu životu i radu, odlučili smo se na postavljanje izložbe i izdavanje dvojezičnog hrvatsko-talijanskog kataloga. Njime je, kao i izložbom, glavno težište stavljeno na arhitektova nastojanja da ustaljenu maniru historicističke gradnje zamijeni secesijskom po uzoru na bečka rješenja. Publikacijom je dan uvid u političku i urbanističko-regulacijsku situaciju koja je uvjetovala razvoj arhitekture. Unutar dviju cjelina obrađeni su Ambrosinijev historicistički i secesijski opus, kojeg čini tridesetak stambenih i desetak stambeno-poslovnih objekata, devet vila i četiri hotela. Popis svih objekata, stubišta i urbane opreme proizašle iz njegova ateljea čitaoci mogu pronaći, u obliku skeda popraćenih fotografijom, na kraju kataloga. Uz katalog izložbe izdan je i deplijan.

Izložba je bila smještena na najnižoj i površinom najvećoj muzejskoj etaži pa su posjetioci, koji izložbenom prostoru pristupaju kroz park, već iz daljine mogli pročitati naziv izložbe ispisan bijelim i tirkiznim slovima na crnoj pozadini. Poput svojevrsnog uvoda u temu ondje je bila postavljena, širinom čitavog bočnog zida, Carposijeva uvećana fotografija Rijeke fotografirana s mora.

Izložba je bila namijenjena širokoj publici i u sklopu nje organizirana su stručna vodstva i edukativno-kreativne radionice kojima se željelo djeci i mladima približiti arhitekturu kroz likovno-kreativne zadatke, a srednjoškolcima i starijoj publici drugih struka na sažet i jasan način predočiti osnovna obilježja historicizma i secesije. Zbog tih razloga odlučili smo se na to da se, prije negoli se započne s predstavljanjem Ambrosinijeva stvaralaštva, izlože osnovni podaci o tim dvama stilovima. Na pozadini u bijeloj i tirkiznoj boji, u skladu s ostatkom izložbe, naveli smo osnovne podatke o porijeklu naziva stilova, njihovu trajanju, osnovnim obilježjima arhitekture tih razdoblja i predstavnicima u nas i u svijetu.

Posebno zanimljivim i edukativnim učinilo nam se i uključivanje lente vremena u postav, odnosno kronološkog pregleda nastanka Ambrosinijevih objekata koji se paralelno niže s drugim događajima koji su se istih godina dogodili u Hrvatskoj ili svijetu, iz područja umjetnosti, znanosti, politike i dr.           

 

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana