SUŠAČKA REVIJA broj 77

 


vijesti iz prošlosti

VIJESTI IZ PROŠLOSTI

Saša Dmitrović

1945

 

KRVAVO ODBIJENI BOLJŠEVIČKI NASRTAJI

Uništeno 146 sovjetskih oklopnjaka - Neprijatelj izbačen iz položaja jugoiztočno od Vukovara

Iz Führerovog glavnog stana, 19. siečnja.

Vrhovno zapovjedništvo njemačkih oružanih snaga objavljuje:

U prošloj je noći posada Budimpešte zauzela svoje položaje na zapadnoj obali Dunava. Nadirajući boljševici krvavo su odbijeni.

Iztočno od Blatnog jezera više je udarnih kolona probilo boljševičku frontu i nalazi se u nadiranju prema iztoku. Isto tako, sjeverno od Dunava naše su čete u napadaju probile sovjetske položaje, pri tome zauzele više kilometara zemljišta, zarobile brojne neprijateljske vojnike i zaplienile mnogo ratnog tvoriva.

Na madjarsko - slovačkom graničnom prostoru popustila je neprijateljska napadajna djelatnost.

U iztočno  Slovačkoj naše povlačenje izvršeno je prema odredjenom planu Sjeverno od Neu-Sandeca nastavljaju se žestoke obrambene borbe,

Na cielom bojištu od sjevernih obromaka Karpata do Njemena, bjesni najvećim snagom zimska borba za njemački iztočni prostor. Izmeđju Krakova, Czestochowe, Litzmann-stadta, Kutna i Visle nadirajući sovjetski oklopljeni klinovi izazvani su na borbu. Na ulicama Krakova i Litzmann-stadta vode se žestoke borbe. U luku srednje Pilice naše junačke čete naniele su, u tvrdokornoj obrani, neprijatelju velike i krvave gubitke u ljudstvu i tvorivu. Sjeverno od Visle kod Ploehnena, Mielaua, Krasnosielca i Scharfenwiesea naše postrojbe stoje u žestokim obranbenim borbama sa neprijateljem, koji nadire prema zapadu i sjeveru. U bojištnom luku iztočno od Mazurskog jezerskog područja oživila je borbena djelatnost. Brojni sovjetski prodori zaustavljeni su s našom obranbenom vatrom.

Prodorni pokušaji boljševika izmedju Rominterske pustare i Gumbinena nisu uspieli. U prostoru sjeverno od grada, neprijateljska oklopljena kola prodrla su do gornjeg toka rieke Inster. Protunapadaji su u toku.

U velikom borbenom prostoru sjeverno od Visle i u iztočnopruskom graničnom prostoru jučer je uništeno 146 sovjetskih oklopnjaka.

Na zapadu, u iznenadnom napadaju naše su čete zauzele mjesto Zetten sjeverozapadno od Nimege. Neprijateljski protunapadaji nisu uspjeli. Kod Maseika, uzprkos pojačanja od više divizija, napadaji Engleza nisu bili osobito uspješni, zahvaljujući našem tvrdokornom odporu. Nakon što su  u odsjeku Houtffalize napadaji Amerikanaca zaustavljeni, neprijatelj napada sada s težištem prema prostoru Malmedy i na rieci Sauer, oba krila ovog položajnog luka. Na sjeveru amerikanski dobitak na zemljištu ostao je neznatan, a djelomično mu je opet oduzet. Na rieci Sauer nakon žestokih borbi uspjelo je neprijatelju da kod Diekircha stvori mostobran.

Pučki grenadiri sjeverno od Remicha potukli su američke bojne koje su privremeno bile prešle rieku Mosel. Neprijatelji su pri tome imali dosta zarobljenih, a zaplienjeno je i ratno tvorivo. Njemački oklopnjaci su prema jugu oslobodili više mjesta, u koje je neprijatelj uspio prodrieti zadnjih dana.

U donjim Vogezima, sjeverno od Reipertsweilera, sužen je obruč oko zatvorene neprijateljske borbene skupine. Pokušaji odterećenja su onemogućeni. Protiv utvrdjenja Maginotove linije kod Rittershofena "Amerikanci su ponovno uzaludno napadali". Sjevero-iztočno od Strassburga, mjesta Sesenhein i Herrlishein zauzeta su na juriš uzprkos žilavog odpora neprijatelja, koji je pri tome izgubio 300 zarobljenika, a brojna oklopljena kola su uništena.

U srednjoj Italiji javlja se samo o bezuspješnim, slabijim neprijateljskim napadajima iztočno od Etrurskog gorja.

U Sriemu naše su čete u dvodnevnim napadajima izbacile neprijatelja iz položaja koje je zauzimao jugoiztočno od Vukovara i napredovale su izmedju Drave i Bosuta oko 20 kilometara prema iztoku.

Jučer nakon slabijeg terorističkog napadaja Sjevero-amerikanaca na Saarfaldsko područje, britanski su zrakoplovi za uznemiravanje, u prošloj noći, bez cilja bacali bombe na Rheinsko Westfalsko područje.Iz jedne sovjetske bombarderske postrojbe, koja je uletila u prostor Breslaua, od naših noćnih lovaca i protuzrakoplovnog topničtva uništeno je 7 neprijateljskih zrakoplova.

Vatra za odmazdu i dalje uznemiruje London.

vijesti i odjeci

HRVATSKA

Zagrebačka krugovalna postaja javlja:

Na Drini nije bilo značajnih djelatnosti. Sjeveroiztočno od Brčkog bili su potučeni jaki partizanski sastavi. Njihovi gubitci iznose 51 poginulih i 17 ranjenih i zarobljenih. Na Dravi. u Lici i neretvanskom području samo manje djelatnosti. Na sriemskom području vodila se borba medju partizanskim i našim postavima samo topničkom vatrom. Južno od Broda poginulo je 17 partizana.

NJEMAČKA

Na svim frontama vode se ogorčene borbe. Na iztočnoj fronti sovjetske su snage imale gubitak od skoro 6 divizija, koje su razpršene od naših snaga. Kod Baranova je u velikoj bitci, koja je upravo sada dosegla svoj vrhunac, uništeno 400 sovjetskih oklopljenih kola.

Borbe za madjarski glavni grad dosegle su svoj vrhunac. Sovjeti još nisu uspijeli prodrieti u središte Budimpešte. Sovjetsko topničtvo i zrakoplovstvo vrše i dalje užasna razaranja. Često se nad samim gradom vode ogorčene zračne borbe. Gradske četvrti na zapadnoj obali Dunava doživjele su užasna razaranja, dok je iztočna obala samo hrpa ruševina. Njemačko-madjarsko bratstvo u oružju izpisuje stranice slave.

SRBIJA

Iz Amsterdama se javlja, da je poznata deklaracija kralja Petra, kojom se ne priznaje sporazum Šubašić-Tito izazvala u Beogradu buru ogorčenja. Mase demonstriraju po gradu sa poklicima: »Nećemo kralja, hoćemo Tita!«

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana