SUŠAČKA REVIJA broj 80

 


naši ljudi

MEŠTRICA OD RIB

Aleksandra Kućel-Ilić

Veseli ljudi duže ostaju mladi – sporučila nan je Ana Gržeta, opatijska "meštrica od rib", ka je na peškarije va sa ta leta koliko je na njoj, prodala kašet i kašet morskeh delicij i upoznala još baren toliko judi. Opatijci ju dobro poznaju i drže "za svoju", magari će po mešanen zajike, po jenoj tako famoznoj mešancije od domaćega čakavskega opatijskega zajika i talijanskega, zajno razumet da je ona ipak na ovisti prostori arivala – ne z dugega, ma da je nekad morala živet preko granici.

Kad je to bilo i koliko je već let va Hrvackoj, simpatična se Ana ribarica domišlja i govori nan "kot z puški".

– Monfalcone je moj rodni grad, a moja familija Niccoli je prišla bivat va Pulu kada san imela osan let, to znači 1947. leta. Tamo smo ostali bivat. Storila san sve talijanske škole i pokle san našla Serđota Gržetu s Opatije, oženili smo se i prišla san semo. To je bilo 1957. leta, a onako potpuno san prišla 1958. leta. Pokojni njegov otac Toćo vavek je rekal: "Jedan je šal va Pulu – a tri su prišli nazad" (mislel je na mene i Serđota i našega sina Valtera kega smo dobili). Svekar je rekal: "Ana, ako ćeš ti va našu familiju, moraš delat na ribe". A mene je ono vreme to jako smrdelo i nisan nikako otela poć prodavat ribu. I onda san počela delat 1958. leta i sada san puneh 54 let na opatijskoj peškarije.

Zamislite, imela san samo 19 let, a sada san i mama i nona i bižnona i – još vavek prodavan ribi! Znam ljude koji su nekada bili djeca, a sada su već nonoti! Baš je to čudno! Puno je generacij pasalo već tuda...

 

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana