SUŠAČKA REVIJA broj 84

 


masoni

RIJEČKA LOŽA ITALIA NUOVA

Ljubinka Toševa Karpowicz

Istraživaču masonerije rijetko se pruža prilika konzultirati izvornu građu koja se odnosi na njezin rad, te su tako publikacije svake vrste o masonstvu uopćene i odnose se na nacionalne masonske organizacije, pojedine istaknute ličnosti i opći politički stav masonerije prikazan bez dinamike.

To srećom, ali samo djelomice, nije slučaj s riječkom ložom Italia nuova.

Naime, u Državnom arhivu Rijeke (fond Riječka prefektura, JU-6, kutija 133) nalazi se nekoliko zapisnika sastanaka lože Italia nuova, koje je talijanska policija zaplijenila nakon stupanja na snagu zakona o zabrani djelovanja tajnih organizacija 1925. godine, dakle i masonstva. (Legge del 26 nov. 1925, n. 2029. Associazioni, Enti ed Istituti operanti nel Regno e fuori i modo clandestino o occulto)

Iako je riječ o malom broju zapisnika, njihova je važnost, u cjelini, velika.

Ti zapisnici, naime, opovrgavaju tezu masonerije da je ona dobrotvorna i nepolitična organizacija i potvrđuju ložu kao mjesto diskusije i dogovaranja za djelovanje njezinih članova u vezi s konkretnim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Zatim, s obzirom da tada Rijeka prema Rapallskom ugovoru ima status države, zapisnici oslikavaju stav i akciju riječkih masona o budućnosti Rijeke, i to u vrijeme kada je fašizam već došao na vlast u Italiji.

Treće, kako su autonomaši i predsjednik Zanella već izbačeni iz Rijeke (3.III.1922.), zapisnici odražavaju samo stajališta nekadašnjih iredentista, sadašnjih masona i pristalica aneksije Rijeke Italiji.

Nažalost, u arhivu se nalaze samo neki od zapisnika djelovanja Lože, te se mnogo toga ne može saznati.

Većim dijelom zapisnici su iz 1923. godine (12), 1922. (4) i isto toliko (4) iz 1924. godine.

U literaturi, kako talijanskoj tako i hrvatskoj, postojanje lože spominje u jednoj bilješci ugledni talijanski autor Renzo de Felice te Amleto Ballarini. Sudeći prema ovim podacima, loža je već postojala 1919. godine i pripadala je redu Sveti Ivan od Škotske, odnosno masoneriji iz Piazza del Gesù, prema sjedištu lože u Rimu.

Glavna tema koja proizlazi iz svih zapisnika jest odnos prema fašizmu, a glavni odgovor – zadržati distancu koristeći se zaslugama za dosadašnja zbivanja u Rijeci.

Odnos prema fašizmu se svima svakodnevno nametao, te i masonima, kako u svojoj ideološkoj dimenziji tako i s obzirom na politički pragmatizam.

Riječki masoni iz lože Italia nuova diskutirali su o stavu prema fašizmu na sjednici 24. studenog 1922. Njihov stav je tada bio oportun u odnosu na stav njihove "braće" u Italiji. Na toj sjednici, naime, "časni" (venerabile) Guido Lado istaknuo je da se u redovima masonstva fašizam ne doživljava kao izuzetno negativan pokret ukoliko doprinosi Italiji ono što se od njega očekuje.
....

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana