SUŠAČKA REVIJA broj 84

 


razgovor

RIJEKA KAO CENTAR EUROPE

Slavica Bakić

U godini kada Sveučilište u Rijeci obilježava svoju 40. obljetnicu, kao i 380. obljetnicu visokoga školstva u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin započeo je svoj drugi rektorski mandat. Na čelo Sveučilišta došao je 2009., a funkciji rektora prethodilo je i devet godina prorektorskoga staža. Vrijeme je to u kojemu je nakupljeno puno iskustva i znanja na temelju kojega Sveučilište uvodi u novu fazu razvoja – fazu u kojoj ono preuzima odgovornost ne samo za razvoj visokog obrazovanja, nego i za razvoj čitave zajednice.

PL  Naše Sveučilište nastajalo je, rekao bih, obrnutim putem od onoga kako se formiraju moderna sveučilišta: najprije su se osnivali fakulteti, uglavnom kao sastavnice zagrebačkoga. Potom su se fakulteti udružili u vrlo labavu konfederaciju, ali su premalo međusobno komunicirali, svatko se pokušavao izboriti za svoje interese i Sveučilište kao cjelina nije imalo snagu. Nakon toga krenulo se u integraciju i isplivala je snaga institucije i mogućnosti koje ona pruža, a to su borba za bolju poziciju na nacionalnim fondovima, bolju poziciju u proračunu i bolju poziciju za investicije, a sada i daleko bolja pozicija za europske fondove i dalji nastavak razvoja. Prepoznata je snaga te integrirane institucije, iako smo još jako daleko od toga kakva bi ona trebala biti. Pred nama je još puno posla da bi Sveučilište moglo zaista funkcionirati kao moderna, integrirana institucija jer taj proces je dug. Ne znači to samo sjesti, dogovoriti se, odlučiti, nego se radi o preustrojavanju koje traje. Ta transformacija se u zapadnoj Europi događa na svim sveučilištima i traje godinama, ako ne i desetljećima. Naravno da se može ubrzati određenim zakonskim rješenjima, ali ono što je važnije, sve se to može i brže i bolje odraditi ako se u to investira. Treba investirati i u prostore, i u opremu, i u poslovne procese, ali ono što je najvažnije – treba investirati u ljude, objašnjava razvoj i sadašnju poziciju Sveučilišta u Rijeci njegov 13. rektor, prof. dr. Pero Lučin.

SR  Najavili ste preuzimajući novi mandat ulazak u novu fazu – onu gdje Sveučilište preuzima odgovornost i za razvoj zajednice. Koji je temelj iz kojega ono kreće u tu novu fazu?

PL  Kad se gleda cijela slika Sveučilišta, vidljiva iz time-linea koji smo napravili za našu monografiju, vidi se da sada gradimo upravo elemente integracije – sveučilišne centre, zajedničke službe... Ne diramo puno u strukturu postojećih fakulteta jer ona je, iako je ponegdje možda zastarjela, stabilna, funkcionira i daje rezultate pa je nema potrebe destabilizirati.

.....

    Napomena: Članci iz Sušačke revije u Web izdanje ne prenose se kompletni, sa svim slikama, potpisima pod slike, okvirima, tablicama i sličnim. Za cjelovit uvid u članke pogledate papirnato izdanje. Hvala.

Povratak na kazalo © 2001-2024 Klub Sušačana