Povratak

  GLASILO ZA KULTURU I DRUŠTVENA ZBIVANJA HRVATSKOG
PRIMORJA KVARNERSKIH OTOKA I GORSKOG KOTARA

 
BROJ 18/19 

POŽAR U GRADSKOJ VIJEĆNICI  1
Mario Samsa   DUŠAN PRAŠELJ: ZA NAŠU BESEDU I ZA KULTURU OVOGA KRAJA  5
Slavica Mrkić Modrić   ONE KE SU SAKO JUTRO BUDILE GRAD  15
Daina Glavočić   BOŽENA VILHAR (1906.-1991.)  21
Boris Lukić I Oskar pavešić   PETA OBLJETNICA KLUBA SUŠAČANA  29
Vladi Bralić   INTERPOLACIJA U SUPILOVOJ  37
Mišo Cvijanović   SLAVKO ŠESTAK: NEDOSTAJU MI LEONE I KRIŽOVEC  41
Ervin Dubrović   KINEMATOGRAFIJA U RIJECI  49
Saša Dmitrović   VIJESTI IZ PROŠLOSTI  57
Saša Dmitrović   MALA POVIJEST DUHANA U RIJECI  63
Irvin Lukežić   RIJEČKE BRAŠČINE  73
Julija Lozzi Barković   CARINSKA SKLADIŠTA U SUŠAKU  81
Darko Paravić   VEĆ SKROZ POZABLJENO  87
Vinko Tadejević   BAKARSKE TERASE  91
Julijano Sokolić   LOŠINJ I NJEGOVI BRODOGRADITELJI  97
David Kabalin   CA SE ZGODILO  103
POPIS NOVIH ČLANOVA KLUBA SUŠAČANA  104

Povratak

© 2001-2024 Klub Sušačana