Povratak

  GLASILO ZA KULTURU I DRUŠTVENA ZBIVANJA HRVATSKOG
PRIMORJA KVARNERSKIH OTOKA I GORSKOG KOTARA

 
BROJ
49
Cijena papirnatog
izdanja 30 kn

promocija Sušačke revije br. 49 održana je u 15.4.2005


UVODNIK
Alen ČemeljićKAPI U MORU1
Alen ČemeljićRIJEKA ĆE OPET BITI MAGNET11
Boris KamenarRANG – LISTE NAJBOLJIH SVJETSKIH SVEUČILIŠTA23
Amir MuzurKAD HOLOKAUST ZAKUCA I NA NAŠA VRATA29
Nataša Šegota LahSVIJET DETALJA PROBRANIH U BUDNOM SNU35
Nataša Šegota LahONE TIME KREACIJA39
Theodor de Canziani JakšićSPOMENIČKA KNJIŽNICA I ZBIRKA MAŽURANIĆ-BRLIĆ-RUŽIĆ43
Božidar PerharićPEĆINE 549
Katica TadićBOGAT ŽIVOT DR VIKTORA RUŽIĆA53
Daina GlavočićVIKTOR RUŽIĆ – SLIKAR AMATER57
Theodor de Canziani JakšićKORAK PO KORAK, USTRAJNO PJEŠKE61
Čedomila MilinBURNA KEMIJSKA REAKCIJA67
Kim CuculićBILA JEDANPUT JEDNA HARTERA73
Oskar PavešićIZVJEŠTAJ O RADU KLUBA SUŠAČANA75
Julija LozziLOŠA SUDBINA AUGUSTINČIĆEVIH SPOMENIKA79
Aleksandra Kućel-IlićOPATIJSKA MADONINA85
Damir MilošVIDJETI SVOJA LEĐA87
Danijel FrkaGALEB – TRI ŽIVOTA JEDNOG BRODA89
Saša DmitrovićVIJESTI IZ PROŠLOSTI95
Rajko Samueli KačićRIJEČKA BITKA107
Igor ŽicRICARDO GIGANTE111
Irvin LukežićAUGUST HARAMBAŠIĆ – SUŠAČKO RAZDOBLJE121
REQUISCAT IN PACE132

Povratak

© 2001-2024 Klub Sušačana